დაიბეჭდა ახალი უცხო სიტყვათა ლექსიკონი

დაიბეჭდა ახალი უცხო სიტყვათა ლექსიკონი

 

აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითმა ცენტრმა გამოაქვეყნა ენაში შემოსული ახალ უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, რომლებიც ასახავს ბოლო 25-30 წლის განმავლობაში აზერბაიჯანული ენის ლექსიკურ ფონდში სოციალურ-პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ-კულტურულ, ტექნიკურ, ტექნოლოგიურ და სხვა სფეროებში მიმდინარე პროცესებსა და ტენდენციებს.

ლექსიკონი, რომელიც გათვალისწინებულია როგორც სპეციალისტებისათვის, ასევე ფართო საზოგადოებისათვის,  შეეადგინა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა გულუ მაჰარამლი, წიგნის სამეცნიერო რედაქტორი აემა-ს ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი ნიზამი ჯაფაროვი, გამომცემლების რედაქტორები კი ბაჰლულ აბასოვი, ლატაფატ სამადოვა და აგშინ მასიმოვი.

წიგნი დაიბეჭდა სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის გამომცემლობაში.

 

ლექსიკონი შეგიძლიათ ქვემოთ დასახელებულ მაღაზიებში შეიძინოთ:

            ლიბრაფი“

            „ქითაბევიმ.აზ“

          „აკადემქითაბი“

            წიგნის სახლი „აკადემია“

            „აზერქითაბი“

            პრეზიდენტის აპარატის წიგნის სახლი

            აზერბაიჯანის ენების უნივერსიტეტის სავაჭრო კიოსკი

            წიგნის მაღაზია „პერო“

            წიგნის სახლი “საკითხავი“

          წიგნის სახლი „ლიბერი“

 

და სხვა ...