ეთიმად ბაშქეჩიდის მოთხრობა პოპულარულ ესპანურ ჟურნალში

ეთიმად ბაშქეჩიდის მოთხრობა პოპულარულ ესპანურ ჟურნალში

ისრაელის პოპულარულმა ლიტერატურულმა ჟურნალმა "Artikl"-მა მთარგმნელობითი სახელმწიფო ცენტრის "აზერბაიჯანული ლიტერატურა საერთაშორისო სამყაროში" პროექტის ფარგლებში გამოაქვეყნა ცნობილი აზერბაიჯანელი მწერლის იმად ბაშქეჩიდის მოთხრობა "ვეილის ხევი".

მოთხრობის თარგმანის ავტორები არიან ცნობილი ისრაელელი მწერალი იაკოვ შეხტერი და სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის რუსული ენის სპეციალისტი უსტა ახუნდოვა.

აღსანიშნავია, რომ ჟურნალ "Artikl"-ის განყოფილებაში "არფა და ლირა", რომელიც ძირითადად ადგილს უთმობს თანამედროვე მსოფლიო ლიტერატურას, სახელმწიფო მთარგმნელობით ცენტრთან თანამშრომლობის ფარგლებში გათვალისწინებულია აზერბაიჯანული ლიტერატურული ნიმუშების გამოქვეყნება.

 

და სხვა ...