მთარგმნელთა საცნობარო რეესტრი

იმ მთარგმნელების საყურადღებოდ, რომელთაც

“შერჩევით ტურებში“ სერთიფიკატები მოიპოვეს

 

სერთიფიკატი მთარგმნელებისა, რომელთაც იგი 2018 წლიდან ჩატარებულ „შერჩევით ტურებში“ მოიპოვეს როგორც მათი უნარის დამადასტურებელი საბუთი, ძალაშია 3 (სამი) წლის განმავლობაში.

 

სია მთარგმნელებისა, რომელთაც

სერთიფიკატი მოიპოვეს

  

გვარი, სახელი

თარგმანის სფერო

ენა

თარიღი

 

ინგლისური ენა

1

შირინოვი ემინი რამიზის-ძე

საზოგადოებრივ პოლიტიკური

ინგლისურ-აზერბაიჯანული

2018

2

ალი შუქრი მუსაიბის ძე

სამართალი

ინგლისურ-აზერბაიჯანული,

აზერბაიჯანულ-ინგლისური

2019

3

ნაბიევა აიგულ მაჰამმადის ასული

საზოგადოებრივ პოლიტიკური

ინგლისურ-აზერბაიჯანული

2019

4

ნურიევა საიდა ნარიმანის ასული

საზოგადოებრივ პოლიტიკური და სამართალი

ინგლისურ-აზერბაიჯანული,

აზერბაიჯანულ-ინგლისური

2020 

5

ზეინალოვი მანსური ასლანის ძე

კულტურა და    ხელოვნება (კინო, თეატრი, ლიტერატურა და მუსიკა)

ინგლისურ-აზერბაიჯანული

2021

  

2021

6

რაჰიმოვა არიფა რუფათის ასული

საზოგადოებრივ პოლიტიკური და მედია

ინგლისურ-აზერბაიჯანული,

აზერბაიჯანულ-ინგლისური

 2021

7

ჰასანოვა ნარმინი მაჰალის ასული

მედია და საზოგადოებრივ პოლიტიკური

რუსულ-ინგლისური,

ინგლისურ-რუსული

2022

8

ეჰედოვი ისა ალიჰუსეინის ძე

ეკონომიკა

ინგლისურ-აზერბაიჯანული,

აზერბაიჯანულ-ინგლისური

2018

9

ალექსეი ლაზარევიჩ სეიტლინი

ნავთობისა და გაზის წარმოება, ნავთობ-ქიმია, მშენებლობა, ტექნიკა, სამართალი დასხვა

ინგლისურ-რუსული, რუსულ-ინგლისური,

2018 

10

ჰუსეინოვი ელმარი ჯავადის ძე

მეცნიერულ-ტექნიკური, სამხედრო-ტექნიკური და ტექნიკური

ინგლისურ-რუსული, რუსულ-ინგლისური,

2018

11

ჰუსეინოვა სოლმაზი

ალიბალას ასული

სოფლის მეურნეობა

აზერბაიჯანულ-ინგლისური, ინგლისურ-აზერბაიჯანული

2018

12

ალიევი ჯეიჰუნი სარდარის ძე

საზოგადოებრივ- პოლიტიკური და ეკონომიკა

ინგლისურ-აზერბაიჯანული

2021

რუსული ენა

1

შირინოვი ემინი

რამიზის ძე

საზოგადოებრივ- პოლიტიკური

აზერბაიჯანულ-რუსული, რუსულ-აზერბაიჯანული

2018

2

აჰმედოვა რეიჰანი ისგენდერის ასული

ბიოლოგია, ფსიქოლოგია და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

რუსულ-აზერბაიჯანული

2022

3

იაგუბოვი ელვინი ევეზის ძე

ფინანსები, ეკონომიკა და

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

რუსულ-აზერბაიჯანული

2019

4

ჰუსეინოვი ელმარი ჯავიდის ძე 

მეცნიერული, მეცნიერულ-ტექნიკური და სამხედრო ტექნიკა

აზერბაიჯანულ-რუსული

2018 

5

ალიევი ჯეიჰუნი სარდარის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ეკონომიკა და ფინანსები

აზერბაიჯანულ-რუსული, რუსულ-აზერბაიჯანული

2021

ბერძნული ენა

1

მამედოვი ელნური ელიარის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, კულტურა

ბერძნულ-აზერბაიჯანული

2021

უკრაინული ენა

1

ჰასანოვა სევილი ვაგიფის ასული

სამართალი და მედია

უკრაინულ-რუსული

2018

პორტუგალიური ენა

1

მირზაევი რუსთამი ქამილის ძე

ისტორია, კულტურა და სამართალი

პორტუგალიურ-რუსული

2022

ესპანური ენა

1

აჰმედოვა თურქანი ილიასის ასული

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

ესპანურ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-ესპანური

2020

2

ქერიმლი აისელი რაფიგის ასული

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

ესპანურ-რუსული, რუსულ-ესპანური

2020 

3

ხალილი აფგანი იუნისის ძე

მეცნიერულ-ტექნიკური, ჯანდაცვა, სამართალი  და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

აზერბაიჯანულ-ესპანური, ესპანურ-აზერბაიჯანული (პორტუგალიურ ენასაც ფლობს)

2018

4

ალიევა აისელი აბუსათის ასული

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ეკონომიკა და ფინანსები

ესპანურ-რუსული, რუსულ-ესპანური

 2018

სპარსული ენა

1

ალი შუქრი მუსეიბის ძე

სამართალი

სპარსულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-სპარსული

 2019

2

ჯაფაროვი მაჰამმადი ჯავიდის ძე

მედია

სპარსულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-სპარსული

 2020

3

ჰასანოვი ელნური 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

სპარსულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-სპარსული

2018

თურქული ენა

1

გულიევი იმანიარი ისამალის ძე  

ალაქბაროვა ქამალე ენდეჰედის ასული 

ნაღი სენან როვშანის ძე 

ჯაბრაილოვი გუბადი ჰეიბათის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და სამართალი

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ჰუმანიტარული

თეოლოგიურო

სამართალი

თურქულ-აზერბაიჯანული

აზერბაიჯანულ-თურქული

თურქულ-აზერბაიჯანულ-თურქული

თურქულ-აზერბაიჯანულ-თურქული

2019

გერმანული ენა

1

ალიევა ზულფია გურბანის ასული

სამადოვა მარიამ ოგთაის ასული

ჯანდაცვა

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ჰუმანიტარული

გერმანულ-აზერბაიჯანული, რუსულ-გერმანული, გერმანულ-რუსული 

გერმანულ-აზერბაიჯანული- გერმანული

2018

ფრანგული ენა

1

ბაქირლი ჩილანაი ელმანის ასული

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

ფრანგულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-ფრანგული

2019

2

მამედოვა ჩინარე ჩინგიზის ასული

ჰასანოვი ფუად ჰასანის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ჰუმანიტარული

ფრანგულ-რუსული, რუსულ-ფრანგული

ფრანგულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-ფრანგული

 2019

არაბული ენა

1

ეივაზზადე აითანი აიდინის ასული 

ჯამალოვი ფარიდ საბირის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

 

აზერბაიჯანულ-არაბული, არაბულ-აზერბაიჯანული

აზერბაიჯანულ-არაბული, არაბულ-აზერბაიჯანული

 

2021

ივრიტული ენა

1

გარაევი აიხანი გალიბის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

ივრიტულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-ივრიტული

2019 

ÇEX DİLİ

1

ასადოვა შაბნამი ბახთიარის ასული

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

ჩეხური-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-ჩეხური 

ჩეხური-რუსული, რუსულ-ჩეხური

2021

 

იტალიური ენა

1

1.      ალიევი ფაშა ისრაფილის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

იტალიურ-აზერბაიჯანული-იტალიური

pasha.aliyev.pa@gmail.com

 

  ქართული ენა   

1

1.      მამედლი იმირ მამედის ძე 

მხატვრული, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ჰუმანიტარული

ქართულ-აზერბაიჯანული-ქართული

Memmedli.imir@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

და სხვა ...

  • გამარჯვებულებს სერთიფიკატები გადაეცათ გამარჯვებულებს სერთიფიკატები გადაეცათ

    ენისადა მთარგმნელობითი საქმიანობის დახვეწისა და ამ სფეროში მოღვაწე დაოსტატებული სპეციალისტების გამოვლენის მიზნით აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობით ცენტრში  გამართული შერჩევითი ტურები დასრულდა.  მთარგმნელებირომლებმაც ტურების დროს წარმატებას მიაღწიესდაჯილდოებულ იქნნენ ცენტრის სერთიფიკატებით.


  • აკაკი წერეთელის წიგნი პირველად აზერბაიჯანულ ენაზე აკაკი წერეთელის წიგნი პირველად აზერბაიჯანულ ენაზე

    ასმც- მთარგმნელობითმა სააგენტომ საქართველოს მწერალთა სახლის საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამოსცა ქართული ლიტერატურის  კლასიკოსის აკაკი ერეთელის წიგნი სახელწოდებით "ჩემი სიმღერა", რომელშიც თავმოყრილია პოეტის რჩეული პოეტური ნიმუშები - ლექსები და პოემები.

  • სადაი ბუდაგლის მოთხრობა ისრაელის ლიტერატურულ ჟურნალში სადაი ბუდაგლის მოთხრობა ისრაელის ლიტერატურულ ჟურნალში

    ისრაელის ლიტერატურულ ჟურნალმა „Artikl“-იმ სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის პროექტის აზერბაიჯანული ლიტერატურა საერთაშორისო სამყაროში ფარგლებში გამოაქვეყნა ცნობილი აზერბაიჯანელი მწერლის სადაი ბუდაგლის რუსულად თარგმნილი მოთხრობა გვალვა.