მთარგმნელთა საცნობარო რეესტრი

იმ მთარგმნელების საყურადღებოდ, რომელთაც

“შერჩევით ტურებში“ სერთიფიკატები მოიპოვეს

 

სერთიფიკატი მთარგმნელებისა, რომელთაც იგი 2018 წლიდან ჩატარებულ „შერჩევით ტურებში“ მოიპოვეს როგორც მათი უნარის დამადასტურებელი საბუთი, ძალაშია 3 (სამი) წლის განმავლობაში.

 

სია მთარგმნელებისა, რომელთაც

სერთიფიკატი მოიპოვეს

  

გვარი, სახელი

თარგმანის სფერო

ენა

თარიღი

 

ინგლისური ენა

1

შირინოვი ემინი რამიზის-ძე

საზოგადოებრივ პოლიტიკური

ინგლისურ-აზერბაიჯანული

2018

2

ალი შუქრი მუსაიბის ძე

სამართალი

ინგლისურ-აზერბაიჯანული,

აზერბაიჯანულ-ინგლისური

2019

3

ნაბიევა აიგულ მაჰამმადის ასული

საზოგადოებრივ პოლიტიკური

ინგლისურ-აზერბაიჯანული

2019

4

ნურიევა საიდა ნარიმანის ასული

საზოგადოებრივ პოლიტიკური და სამართალი

ინგლისურ-აზერბაიჯანული,

აზერბაიჯანულ-ინგლისური

2020 

5

ზეინალოვი მანსური ასლანის ძე

კულტურა და    ხელოვნება (კინო, თეატრი, ლიტერატურა და მუსიკა)

ინგლისურ-აზერბაიჯანული

2021

  

2021

6

რაჰიმოვა არიფა რუფათის ასული

საზოგადოებრივ პოლიტიკური და მედია

ინგლისურ-აზერბაიჯანული,

აზერბაიჯანულ-ინგლისური

 2021

7

ჰასანოვა ნარმინი მაჰალის ასული

მედია და საზოგადოებრივ პოლიტიკური

რუსულ-ინგლისური,

ინგლისურ-რუსული

2022

8

ეჰედოვი ისა ალიჰუსეინის ძე

ეკონომიკა

ინგლისურ-აზერბაიჯანული,

აზერბაიჯანულ-ინგლისური

2018

9

ალექსეი ლაზარევიჩ სეიტლინი

ნავთობისა და გაზის წარმოება, ნავთობ-ქიმია, მშენებლობა, ტექნიკა, სამართალი დასხვა

ინგლისურ-რუსული, რუსულ-ინგლისური,

2018 

10

ჰუსეინოვი ელმარი ჯავადის ძე

მეცნიერულ-ტექნიკური, სამხედრო-ტექნიკური და ტექნიკური

ინგლისურ-რუსული, რუსულ-ინგლისური,

2018

11

ჰუსეინოვა სოლმაზი

ალიბალას ასული

სოფლის მეურნეობა

აზერბაიჯანულ-ინგლისური, ინგლისურ-აზერბაიჯანული

2018

12

ალიევი ჯეიჰუნი სარდარის ძე

საზოგადოებრივ- პოლიტიკური და ეკონომიკა

ინგლისურ-აზერბაიჯანული

2021

რუსული ენა

1

შირინოვი ემინი

რამიზის ძე

საზოგადოებრივ- პოლიტიკური

აზერბაიჯანულ-რუსული, რუსულ-აზერბაიჯანული

2018

2

აჰმედოვა რეიჰანი ისგენდერის ასული

ბიოლოგია, ფსიქოლოგია და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

რუსულ-აზერბაიჯანული

2022

3

იაგუბოვი ელვინი ევეზის ძე

ფინანსები, ეკონომიკა და

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

რუსულ-აზერბაიჯანული

2019

4

ჰუსეინოვი ელმარი ჯავიდის ძე 

მეცნიერული, მეცნიერულ-ტექნიკური და სამხედრო ტექნიკა

აზერბაიჯანულ-რუსული

2018 

5

ალიევი ჯეიჰუნი სარდარის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ეკონომიკა და ფინანსები

აზერბაიჯანულ-რუსული, რუსულ-აზერბაიჯანული

2021

ბერძნული ენა

1

მამედოვი ელნური ელიარის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, კულტურა

ბერძნულ-აზერბაიჯანული

2021

უკრაინული ენა

1

ჰასანოვა სევილი ვაგიფის ასული

სამართალი და მედია

უკრაინულ-რუსული

2018

პორტუგალიური ენა

1

მირზაევი რუსთამი ქამილის ძე

ისტორია, კულტურა და სამართალი

პორტუგალიურ-რუსული

2022

ესპანური ენა

1

აჰმედოვა თურქანი ილიასის ასული

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

ესპანურ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-ესპანური

2020

2

ქერიმლი აისელი რაფიგის ასული

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

ესპანურ-რუსული, რუსულ-ესპანური

2020 

3

ხალილი აფგანი იუნისის ძე

მეცნიერულ-ტექნიკური, ჯანდაცვა, სამართალი  და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

აზერბაიჯანულ-ესპანური, ესპანურ-აზერბაიჯანული (პორტუგალიურ ენასაც ფლობს)

2018

4

ალიევა აისელი აბუსათის ასული

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ეკონომიკა და ფინანსები

ესპანურ-რუსული, რუსულ-ესპანური

 2018

სპარსული ენა

1

ალი შუქრი მუსეიბის ძე

სამართალი

სპარსულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-სპარსული

 2019

2

ჯაფაროვი მაჰამმადი ჯავიდის ძე

მედია

სპარსულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-სპარსული

 2020

3

ჰასანოვი ელნური 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

სპარსულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-სპარსული

2018

თურქული ენა

1

გულიევი იმანიარი ისამალის ძე  

ალაქბაროვა ქამალე ენდეჰედის ასული 

ნაღი სენან როვშანის ძე 

ჯაბრაილოვი გუბადი ჰეიბათის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და სამართალი

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ჰუმანიტარული

თეოლოგიურო

სამართალი

თურქულ-აზერბაიჯანული

აზერბაიჯანულ-თურქული

თურქულ-აზერბაიჯანულ-თურქული

თურქულ-აზერბაიჯანულ-თურქული

2019

გერმანული ენა

1

ალიევა ზულფია გურბანის ასული

სამადოვა მარიამ ოგთაის ასული

ჯანდაცვა

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ჰუმანიტარული

გერმანულ-აზერბაიჯანული, რუსულ-გერმანული, გერმანულ-რუსული 

გერმანულ-აზერბაიჯანული- გერმანული

2018

ფრანგული ენა

1

ბაქირლი ჩილანაი ელმანის ასული

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

ფრანგულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-ფრანგული

2019

2

მამედოვა ჩინარე ჩინგიზის ასული

ჰასანოვი ფუად ჰასანის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ჰუმანიტარული

ფრანგულ-რუსული, რუსულ-ფრანგული

ფრანგულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-ფრანგული

 2019

არაბული ენა

1

ეივაზზადე აითანი აიდინის ასული 

ჯამალოვი ფარიდ საბირის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

 

აზერბაიჯანულ-არაბული, არაბულ-აზერბაიჯანული

აზერბაიჯანულ-არაბული, არაბულ-აზერბაიჯანული

 

2021

ივრიტული ენა

1

გარაევი აიხანი გალიბის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

ივრიტულ-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-ივრიტული

2019 

ÇEX DİLİ

1

ასადოვა შაბნამი ბახთიარის ასული

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

ჩეხური-აზერბაიჯანული, აზერბაიჯანულ-ჩეხური 

ჩეხური-რუსული, რუსულ-ჩეხური

2021

 

იტალიური ენა

1

1.      ალიევი ფაშა ისრაფილის ძე

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

იტალიურ-აზერბაიჯანული-იტალიური

pasha.aliyev.pa@gmail.com

 

  ქართული ენა   

1

1.      მამედლი იმირ მამედის ძე 

მხატვრული, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, ჰუმანიტარული

ქართულ-აზერბაიჯანული-ქართული

Memmedli.imir@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

და სხვა ...