რუსთამ ბეჰრუდისა და ჰამიდ ჰერისჩის შემოქმედაბა ესპანეთის ლიტერატურულ პორტალში

რუსთამ ბეჰრუდისა და ჰამიდ ჰერისჩის შემოქმედაბა ესპანეთის ლიტერატურულ პორტალში

 

    ესპანეთის პოპულარულმა ლიტერატურულმა პორტალმა  El coloquio de los perros-მა  „აზერბაიჯანული ლიტერატურა საერთაშორისო ვირტუალურ სამყაროში“ პროექტის ფარგლებში (აზსმც) გამოაქვეყნა ცნობილი აზერბაიჯანელი პოეტების რუსთამ ბეჰრუდისა და ჰამიდ ჰერისჩის ესპანურ ენაზე თარგმნილი ლექსები. პორტალმა, რომელსაც მრავალრიცხოვანი მკითხველი ჰყავს, თავის გვერდებზე ადგილი დაუთმო რუსთამ ბეჰრუდის  ესპანურ ენაზე თარგმნილ ლექსს „თავისუფლება, თორინოს სუდარა და  პილიგრიმები“ და ჰამიდ ჰერისჩის ლექსს „ჯალათის პირისპირ“.  პუბლიკაციას თან ერთვის ინფორმაცია ორივე პოეტის შემოქმედების შესახებ.

    აღსანიშნავია, რომ პორტალი  El coloquio de los perros-ი სისტემატიურად ბეჭდავს მსოფლიოში ცნობილ ისეთ პოეტებს, როგორებიცაა ჰენრი ლონგფელი, ჯორჯ ელიოტი, პაულ ვან ოსტაიჯენი, სელ-პო-რუ და სხვანი. 

    ლექსები ესპანურად თარგმნა თუთუხანუმ იუნუსოვამ.

 

 

 

 

https://elcoloquiodelosperros.weebly.com/traducciones

https://elcoloquiodelosperros.weebly.com/traducciones/

 

 

 

 

და სხვა ...