„გრიგორიანული ეკლესია როგორც იარაღი სეფავიტების სახელმწიფოს წინააღმდეგ“ ინგლისურ ენაზე

„გრიგორიანული ეკლესია როგორც იარაღი სეფავიტების  სახელმწიფოს წინააღმდეგ“  ინგლისურ ენაზე

აზერბაიჯანის სახელმწიფო თარგმანის ცენტრმა ინგლისურ ენაზე დასტამბა აკადემიკოს რამიზ მეჰდიევის წიგნი „გრიგორიანული ეკლესია როგორც იარაღი სეფავიტების სახელმწიფოს წინააღმდეგ“ , რომელსაც სააშკარაოზე გამოაქვს სომხური ხასიათის ისტორიული ხრიკები. ეს ნაწარმოები, რომელიც ამ სფეროში პირველი მეცნიერული გამოკვლელვა გახლავთ,  ისტორიულ ფაქტებზე დაყრდნობით ასახავს აღნიშნული პერიოდის საერთო სურათსა და პოლიტიკურ-საზოგადოებრივი ცხოვრების ფარულ მხარეებს.  წიგნში XVII–XVIII საუკუნეებში ვატიკანის მიერ სეფაბიტების სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული იდეოლოგიური ჯაშუშობა და ამ ბინძურ თამაშებში გრგორიანული ეკლესიების კათოლიკურ მისიებთან კავშირები, ამავე დროს სეფევიტი შაჰების ამ დივერსიების წინააღმდეგ წარმოებული ბრძოლა ერთობ საინტერესოდ და ღრმადაა განალიზებული.

ეს წიგნი წარმოადგენს ძვირფას მეცნიერულ წყაროს ისტორიკოსებისთვის, პოლიტოლეგებსა და აღმოსავლეთმოცოდნეებისთვის, აგრეთვე გრიგორიანული ეკლესიის ისტორიით დაინტერესებული პირებისათვის.

 

 

 

და სხვა ...