ხელი მოეწერა მემორანდუმს აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობით ცენტრსა და ქართულ გამომცემლობა „ივერიონს“ შორის

ხელი მოეწერა მემორანდუმს აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობით ცენტრსა  და ქართულ გამომცემლობა „ივერიონს“ შორის

 ხელი მოეწერა მემორანდუმს აზერბაიჯანის სახელმწიფო თარგმნელობით ცენტრსა და ქართულ გამომცემლობაივერიონსშორის.

  შეთანხმება, რომელიც მიზნად ისახავს ორ ქვეყანას შორის ლიტერატურული ურთიერთობების გაღრმავებას გაფართოებას, მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა წიგნების თარგმნა და გამოცემა, პრეზენტაციები, მრგვალი მაგიდები, ონლაინ კონფერენციები, პუბლიკაციების ფართო აუდიტორიისათვის მიწოდება, წამყვან მედიაში გაშუქება და გამოცემული  წიგნების სახელმწიფო და საჯარო ბიბლიოთეკებში განთავსება.

 მემორანდუმში აღნიშნულია, რომ გრძელვადიანი და კონსტრუქციული თანამშრომლობის ფარგლებში აზერბაიჯანსა და საქართველოს ლიტერატურულ სამყაროებს შორის  შემუშავებულ იქნება და განსახორციელდება ერთობლივი პროექტები.

   დოკუმენტს ხელს აწერენ აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის თავმჯდომარე აფაგ მესუდი და გამომცემლობა „ივერიონის“ დირექტორი ზაურ ნაჭყებია.

 

 

 

 

 

 

და სხვა ...