მუსლიმანური აღმოსავლეთის პირველი ოპერა - „ლეილი და მეჯნუნი“

მუსლიმანური აღმოსავლეთის პირველი ოპერა - „ლეილი და მეჯნუნი“

 

 სახელმწიფო მთარგმნელობითმა ცენტრმა საერთაშორისო სამყარეოში აზერბაიჯანის უკეთ გაცნობისა და პროპაგანდის მიზნით გააკეთა ვიდეო-ჩარხი, რომელიც ასახავს დიდი აზერბაიჯანელი კომპოზიტორის უზეირ ჰაჯიბეილის ოპერის „ლეილი და მეჯნუნი“-ს (იგი 4 ფარდისა და 6 სურათისაგან შედგება) შექმნის ისტორიას. ოპერა დაიწერა მაჰამმად ფუზულის ამავე სახელწოდების უკვდავი პოემის მიხედვით, პოემისა, რომელიც აზერბაიჯანული პოეზიის ერთ-ერთ დედაბოძადაა მიჩნეული. ვიდეო ჩარხი, რომელიც საერთაშორისო ინტერნეტ სივრცეში ინგლისურ, რუსულ, თურქულ, არაბულ, ქართულ, ფრანგულ, უკრაინულ, ესპანურ და გერმანულ ენებზე ვრცელდება, მოგვითხორბს აღნიშნული ოპერის შექმნის ისტორიასა და იმას, რომ ეს ნაწარმოები არის მუსლიმანური აღმოსავლეთის პირველი ოპერა.

და სხვა ...