„ლეილი და მეჯნუნი“ უკრაინის ბიბლიოთეკებში

„ლეილი და მეჯნუნი“ უკრაინის ბიბლიოთეკებში

 

დიდი აზერბაიჯანელი პოეტის ნიზამი განჯევის 880 წლისთავთან დაკავშირებით უკრაინაში დასტამბული „ლეილი და მეჯნუნის“ წიგნი ამ ქვეყნის შემდეგ ბიბლიოთეკებში განათავსეს:

 

უკრაინის კულტურისა და საინფორმაციო პოლიტიკის სამინისტროსთან არსებული უკრაინის წიგნის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა;

უკრაინის ეროვნული ლიტერატურის მუზეუმის ბიბლიოთეკა;

უკრაინის მწერალთა ეროვნული კავშირის ბიბლიოთეკა;

უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის უკრაინული ენის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა;

უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა;

უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის VI ვერნადსკის ბიბლიოთეკა;

უკრაინის ეროვნული პარლამენტის ბიბლიოთეკა;

კიევის თ.შევჩენკოს სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა;

კიევის ეროვნული ლინგვისტიკის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა;

უკრაინის ეროვნული კულტურისა და ხელოვნების აკადემიის ბიბლიოთეკა;

კიევის ეროვნული კულტურისა და ხელოვნების  უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა;

ტავრიჩესკის VI ვერნადსკის სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა;

კიევის ლესია უკრაინკას სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა;

კიევის ა.ს.პუშკინის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა;

კიევის ნ.ვ. გოგოლის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა;

ო.ლოჯიჩის სახელობის მეცნიერებათა უნივერსალური ბიბლიოთეკა;

ხარკოვის ვ.კარაზინის სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა;

ჟიტომირის ვ.ზემლიაკის სახელობის ცენტრალური საქალაქო ბიბლიოთეკა;

ჟიტომირის ლიტერატურის მუზეუმის ბიბლიოთეკა.

 

 

 

და სხვა ...