ნიზამი განჯევის შემოქმედება უკრაინულ რადიოში

ნიზამი განჯევის შემოქმედება უკრაინულ რადიოში

 

    ახლახანს უკრაინის ეროვნული ტელე-რადიოკომპანიის რადიო კულტურამ  სპეციალური გადაცემა უძღვნა დიდი აზერბაიჯანელი პოეტის, ნიზამი განჯავის  "ლეილი და მაჯნუნი"-ს. (ასმც) უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული წიგნი უკრაინულად ითარგმნა და  კიევში გამოიცა.

     პროგრამაში მოცემული ქნა დეტალური ინფორმაცია პოეტის პიროვნებისა და შემოქმედების, ასევე  უკრაინული ენაზე თარგმნილი მისი პოემის "ლეილი და მაჯნუნი" შესახებ; აგრეთვე განხილულ იქნა ცნობილი უკრაინელი აღმოსავლეთმცოდნის ავგაფანგელ კრიმსკის მონოგრაფია "ნიზამი და მისი თანამედროვენი".

 

და სხვა ...