მირმეჰდი აღაოღლის მოთხრობა რუსეთის ლიტერატურულ პორტალში

მირმეჰდი აღაოღლის მოთხრობა რუსეთის ლიტერატურულ პორტალში

რუსეთის პოპულარულმა ლიტერატურულმა პორტალმა “Proza.ru-მ  სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის „უახსესი აზერბაიჯანული ლიტერატურა პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნა ნიჭიერი მწერლის მირმეჰდი აღაოღლის რუსულად თარგმნილი მოთხრობა „შეკვეთა ელექტრონული პოსტისათვის“.  პუბლიკაციას თან ერთვის ინფორმაცია მწერლის შემოქმედების შესახებ.

მოთხრობა რუსულ ენაზე თარგმან  ცენტრის სპეციალისტმა რუსულ ენაში ილაჰე ფეიზიაევამ. ტექსტის მხატვრული რედაქტორია რუსი მეცნიერი ანჯელინა ლებედევა.

უნდა აღინიშნოს, რომპორტალი, რომელიც 2000 წლიდან ფუნქციონირებს, სისტემატურად აშუქებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ნიჭიერი ახალგაზრდა მწერლების ნაწარმოებებს.

 

 

https://proza.ru/2022/05/26/750და სხვა ...