აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრი აგრძელებს შერჩევით ტურებს

 

     

 

 

მთარგმნელობითი საქმიანობის დახვეწისა და ამ სფეროში მოღვაწე დაოსტატებული სპეციალისტების გამოვლენის მიზნით გრძელდება შერჩევით ტურები

აღნიშნული ტურები უცხოურ ენებსა და (საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ, მეცნიერულ-ტექნიკურფინანსურ, ეკონომიკურ, ჰუმანიტარულ, მედიის, სამედიცინო, სამართლის და სხავა) სფეროებს მოიცავს და ტარდება სპეციალისტების პროფესიული უნარის შემოწმებისა და სერთიფიცირების საფუძველზე.

ტურებში მონაწილეობის მსურველებმა მიმდინარე წლის 31 მარტამდე  ცენტრის  info@aztc.gov.az ელექტრონულ მისამართზე უნდა წარმოადგინოს ქვემოთ ჩამოთვლილი საბუთები, ან გამოგზავნონ მისამართზე: ნასიმის რაიონი, ალიმარდან თოპფჩუბაშოვის ქუჩა №74.

წარსადგენი საბუთები:

1.     პირადობის მოწმობის ასლი;

2.     CV;

შემიშვნა: 1. ცენტრის ელექტრონულ მისამართზე გამოგზავნილი საბუთების დანაყოფში - თემა- მითითებულ უნდა იქნას შერჩეული ენა და სფერო. ტურებში მონაწილეობა ფასიანია.

2.შერჩევით ტურებში მონაწილეობა ფასიანია.

საკონტაქტო ტელეფონი: (+994 12) 595-10-69 (შიდა ნომერი 107)

 

და სხვა ...