ნიზამი განჯევის შემოქმედება რუმინულ პორტალში

ნიზამი განჯევის შემოქმედება რუმინულ პორტალში

 რუმინეთის პოპულარულმა ლიტერატურულმა პორტალმა “news24hours.ro”-მ აზერბაიჯანში გამოცხადებული “ნიზამის წლის“ ფარგლებში გამოაქვეყნა დიდი აზერბაიჯანელი პოეტის რუმინულად თარგმნილი ბრძნული გამონათქვანები. პუბლიკაციას თან ერთვის ინფორმაცია პოეტის შემოქმედების შესახებ.

       გამონათქვამები რუმინულად თარგმნა რუმინული ენისა და კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელმა, ცნობილმა რუმინელმა მთარგმნელმა იოსეფინა ბლაზსანი ბატოადირმა.

  უნდა აღინიშნოს, რომ ლიტერატურული პორტალი “news24hours.ro”, რომელსაც ფართო მკითხველთა აუდიტორია ჰყავს, სისტემატურად აშუქებს მსოფლიო ლიტერატურის გამორჩეულ ნიმუშებს,

 

https://news24hours.ro/article/18454

 

 

და სხვა ...