„ლიტერატურული აზრები“ წიგნად დაისტამბა

„ლიტერატურული აზრები“ წიგნად დაისტამბა

 

     წიგნად დაისტაბა აზერბაიჯანის სახალხო მწერლის ელჩინ ეფენდიევის „ლიტერატურული აზრები“ (ასმც).

     მწერალი თავის ლიტერატურულ შეხედულებებს გვიზიარებს და გვესაუბრება ლიტერატურულ პრობლემებსა და თანამედროვე ავტორებზე წიგნში, რომელიც შემდეგი Tავებისგან შედგება: „კიდევ ერთხელ“, „ლიტერატურული აზრების შესახებ“, „როგორ წარმოიშვა ლიტერატურული აზრები“, „ზოგჯერ ნიჭი უჩინარია“, მწერლები, სხვადასხვა პიროვნებები და ზოgიერთი კონკრეტული ნაწარმოები, რომელთა შესახებაც ლიტერატურულ აზრებში ვმსჯელობ“ და „ჩანაწერები“.

     წიგნის რედაქტორია იაშარ ალიევი.

     წიგნი დაკაბადონდა და დაისტამბა სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის სტამბაში.

     

წიგნი შეგიძლიათ ქვემოთ დასახელებულ მაღაზიებში შეიძინოთ:

          “ლიბრაფი

          „ქითაბევიმ.აზ

        „აკადემქითაბი

          წიგნის სახლი „აკადემია

          „აზერქითაბი

          პრეზიდენტის აპარატის წიგნის სახლი

          აზერბაიჯანის ენების უნივერსიტეტის სავაჭრო კიოსკი

          წიგნის მაღაზია „პერო

          წიგნის სახლი “საკითხავი

          წიგნის სახლი „ლიბერი

 

 

 

და სხვა ...