ბახთიარ ვაჰაბზადესა და სულეიმან რუსთამის შემოქმედება რუსეთის ლიტერატურულ ალმანახში

ბახთიარ ვაჰაბზადესა და სულეიმან რუსთამის შემოქმედება რუსეთის ლიტერატურულ ალმანახში

რუსეთის პოპულარულმა ელექტრონულმა ლიტერატურულმა ალმანახმა “45-я параллель” (45-ე პარალელი) გამოაქვეყნა აზერბაიჯანის სახალხო პოეტების ბახთიარ ვაჰაბზადესა და სულეიმან რუსთამის ლექსები. პუბლიკაცია განხორციელდა სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის „აზერბაიჯანული ლიტერატურა საერთაშორისო ვირტუალურ სამყაროში“ პროექტის ფარგლებში.

 

უნდა აღინიშნოს, რომ სისტემატურად განახლებადი ლიტერატურული ალმანახი პროპაგანდას უწევს მსოფლიოში სახელმოხვეჭილ ისეთ ავტორებს, როგორებიცაა გოეთე, ვლადიმერ ნაბაკოვი, ბორის პასტერნაკი და ოსიპ მანდელშტამი.

შესაბამისი ლინკი:  

https://45ll.net/vladimir_kafarov/ogon_toboyu_priruchennyy/

 

 

და სხვა ...