ნასიმის ყაზალების კრებული უკრაინის ცენტრალურ ბიბლიიოთეკებში

ნასიმის ყაზალების კრებული უკრაინის ცენტრალურ ბიბლიიოთეკებში

დიდი აზერბაიჯანელი პოეტის იმადედდინ ნესიმის ყაზალების კრებული - „მე თავადა ვარ გზა ჭეშმარიტი“ - რომელიც პოეტის 650 წლისთავთან დაკავშირებით აზერბაიჯანის სახელმწიფო თარგმანის ცენტრის მხარდაჭერით უკრაინაშიო გამოქვეყნდა, ქვეყნის შემდეგ ბიბლიოთეკებსა და უნივერსიტეტებში განთავსდა:

1. უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის ვერნადსკის სახელობის უკრაინის ეროვნული ბიბლიოთეკა (http://www.nbuv.gov.ua/);

2. უკრაინის მწერალთა ეროვნული კავშირის ბიბლიოთეკა (http://www.nspu.com.ua/);

3. უკრაინის წიგნების პალატა (http://www.ukrbook.net/);

4. კიევის ეროვნული ლინგვისტიკის უნივერსიტეტთან არსებული ჰეიდარ ალიევის სახელობის აზერბაიჯანული ენისა და კულტურის მუზეუმი (http://www.knlu.edu.ua/);

5. ირპინეას ცენტრალური საქალაქო ბიბლიოთეკა;

6. კოროლენკოს სახელობის ხარკოვის სახელმწიფო სამეცნიერო ბიბლიოთეკა (http://korolenko.kharkov.com/);

7. ნეკრასოვის სახელობის კიევის საქალაქო ცენტრალური ბიბლიოთეკა (http://clsg.ho.com.ua/);

8. ლესია უკრაინკის სახელობის კიევის საქალაქო ბიბლიოთეკა (http://lucl.kiev.ua/);

9. კიევის სტეფანის ბიბლიოთეკა (https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/biblioteka-im-vstefanyka.html);

10. ჟიტომირის ოლქის ლიტერატურის მუზეუმი (https://museum-portal.com/ru/museum / zhytomyr -регионал;

11. შევჩენკოს ცენტრალური ბიბლიოთეკა კიევში (http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/9432&id=9408);

12. პოლიტავას ეკონომიკისა და კომერციის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა;

13. უკრაინა-აზერბაიჯანის კულტურის ცენტრი (http://lib.puet.edu.ua/).

და სხვა ...