აზერბაიჯანის სახელმწიფო თარგმანის ცენტრმა ბაქოს ევრაზიის უნივერსიტეტში ჩაატარა სემინარი თემაზე „თარგმანის პრობლემები“

აზერბაიჯანის სახელმწიფო თარგმანის ცენტრმა ბაქოს ევრაზიის  უნივერსიტეტში ჩაატარა სემინარი თემაზე  „თარგმანის პრობლემები“

და სხვა ...