ნიგარ ჰასანზადეს ლექსები ყაზახეთის ელექტრონულ ლიტერატურულ ჟურნალში

ნიგარ ჰასანზადეს ლექსები ყაზახეთის ელექტრონულ ლიტერატურულ  ჟურნალში

ყაზახეთის პოპულარულმა ელექტრონულმა ლიტერატურულმა ჟურნალმა “Daktil.kz”- სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის - უახლესი აზერბაიჯანული ლიტერატურა -პროექტის ფარგლებში გამოაქვეყნა ნიჭიერი პოეტის ნიგარ ჰასანზადეს ლექსებიჩემს ფანჯარაზე აკაკუნებთ, პური და წყალიდამონოლოგი სარკის წინ“. პუბლიკაციას თან ერთვის ინფორმაცია პოეტის ცხოვრების შესახებ.  

 

 

 

 

https://www.daktil.kz/32/poetry/nigar-gasan-zade/

 

 

და სხვა ...