სალამ სარვანის ლექსების კრებული უკრაინის ბიბლიოთეკებში

სალამ სარვანის ლექსების კრებული უკრაინის ბიბლიოთეკებში

სალამ სარვანის კიევში გამოცემული წიგნი, რომელსაც “І потонути неможливо, неглибокий цей світ... ” (ქვეყნიერებას სიღრმე აკლია, ვერ დაიხრჩობი) ეწოდება, (ასმც) განთავსებულ იქნა უკრაინის შემდეგ ბიბლიოთეკებში:

1.უკრაინის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის ტარას შევჩენკოს სახელობის ლიტერატურის ინტიტუტის ბიბლიოთეკა;

2.უკრაინის ეროვნული ლიტერატურის მუზეუმის ბიბლიოთეკა;

3.უკრაინის ეროვნული მწერალთა კავშირის ბიბლიოთეკა;

4უკრაინის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის ვ.ი.ვერნადსკის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა;

5.“ივან ფიოდოროვის სახელობის უკრაინის წიგნის პალატის“ ორგანიზაციის ბიბლიოთეკა;

6.ტარასშევჩენკოს სახელობის სრულიად უკრაინის საზოგადოება „პრუსვიტას“ ბიბლიოთეკა;

7. ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ეროვნული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა;

8. ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის  ცენტრალური საბავშო ბიბლიოთეკა;

9.კიევის პ.ზაგრებელნის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა;

10.კიევის ა.ს. პუშკინის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა;

11.კიევის ფ.მ. დოსტოევსკის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა;

12.კიევის „სვიჩადოს“ ცენტრალური ბიბლიოთეკა;

13.ქალაქ ნიკოლაევას მ.ლ. კროპივნიკის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა;

14.დნეპროპეტროვსკის ცენტრალური საქალაქო ბიბლიოთეკა;

15.დნეპროპეტროვსკის ოლქის კირილისა და მეფოდის სახელობის უნივერსალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკა;

16.ჟიტომირის ოლქის უნივერსალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკა;

17.ქალაქ ხერსონის ლესია უკრაინკას სახელობის ცენტრალური საქალაქო უნივერსალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკა;

18.ოდესის ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა;

19.ხმელინცკის ოლქის უნივერსალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკა;

20.უქლედარის საზოგადოებრივ-სამეცნიერო საქალაქო ბიბლიოთეკა;

21.ბერდიჩევსკის ცენტრალური საქალაქო ბიბლიოთეკა;

22.ტროსტიანეტცკის საზოგადოებრივი ბიბლიოთეკა;

23.ხარკოვის ოლქის საზოგადოებრივი ბიბლიოთეკა;

24.გორიშნი პლავნის ცენტრალური საქალაქო ბიბლიოთეკა.

და სხვა ...