გრძელდება აზერბაიჯანის სახელმწიფო თარგმანის ცენტრის შერჩევითი ტურები

გრძელდება აზერბაიჯანის სახელმწიფო თარგმანის ცენტრის შერჩევითი ტურები

მთარგმნელობითი საქმიანობის დახვეწისა და ამ სფეროში მოღვაწე დაოსტატებული სპეციალისტების გამოვლენის მიზნით აზერბაიჯანის სახელმწიფო თარგმანის ცენტრმა  სტარტი მისცა მორიგ შერჩევით ტურებს. 

აღნიშნული ტურები საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, მეცნიერულ-ტექნიკური,  ტურიზმის, ფინანსურ-ეკონომიკური, სასულიერო, სამედიცინო, სამართლის, სოციალური, მხატვრული თარგმანისა და ენების სფეროებს მოიცავს და ტარდება სერთიფიცირების საფუძველზე.

ტურებში მონაწილეობის მსურველებმა მიმდინარე წლის 30 სექტემბრამდე  ცენტრის  info@aztc.gov.az ელექტრონულ მისამართზე უნდა წარმოადგინოს ქვემოთ ჩამოთვლილი საბუთები, ან გამოგზავნონ მისამართზე: ნასიმის რაიონი, ალიმარდან თოპფჩუბაშოვის ქუჩა №74.

წარსადგენი საბუთები:

1.     პირადობის მოწმობის ასლი;

2.     CV;

შემიშვნა: 1. ცენტრის ელექტრონულ მისამართზე გამოგზავნილი საბუთების დანაყოფში - „თემა“- მითითებულ უნდა იქნას შერჩეული ენა და სფერო.

2.შერჩევით ტურებში მონაწილეობა ფასიანია.

საკონტაქტო ტელეფონი: (+994 12) 595-10-69 (შიდა ნომერი 107)

 

და სხვა ...