ჟურნალი „ხაზარი“ თურქეთის ელეკტრონულ ბიბლიოთეკაში

ჟურნალი „ხაზარი“ თურქეთის ელეკტრონულ ბიბლიოთეკაში

ჟურნალ „ხაზარის“ 2018-2019 წლის მომრების ელექტრონული ვერსია თურქეთის პოპულარულ პორტალში-- “İdeal Kültür Yayımcılıq”  --(„კულტურული იდეების ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო არენაზე გამავრცელემელი“) იქნა განთავსებული.  ეს კი ჟურნალს საშუალებას უქმნის ფართო მკითხველი აუდიტორიის წინაშე წარსდგეს.

 

 

და სხვა ...