თარგმნა პროფესიონალებს ანდეთ

თარგმნა პროფესიონალებს ანდეთ

თარგმანი არ ნიშნავს სიტყვის ერთი ენიდან მეორე ენაზე გადატანას. იგი არ წინადადების ან ტექსტის  ბწკარედული თარგმანი. სხვადასხვა სფეროში ტექსტებისა და მასალების თარგმნა მოითხოვს შესაბამისი სფეროს სიღრმისეულ ცოდნას, პროფესიონალიზმსა და გამოცდილებას! ”

-ფინანსები და ეკონომიკა

-ნავთობი და ქიმია

-საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

-მედიცინა და სამართალი

-და სხვა სფეროებში ტექსტების თარგმნასთან დაკავშირებით შეკვეთები წერილობით და ზეპირი მოთხოვნის საფუძველზე ონლაინ რეჟიმში ხორციელდება.

თარგმნა პროფესიონალებს ანდეთ!

აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის სააგენტო.

კონტაქტი:

ტელ: +994 12 595 10 69

მობ: +994 51 614 23 62

e-mail: info.azdtm@mail.ru

და სხვა ...