28 მაისი - რესპუბლიკის დღე საერთაშორისო მედიაში

28 მაისი - რესპუბლიკის დღე საერთაშორისო მედიაში

მსოფლიოს წამყვანმა მედია საშუალებებმა გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩარხი, რომელიც ასახავს 28 მაისს - აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დღეს. აღნიშნული მასალა გამოქვეყნდა აზერბაიჯანულ, ინგლისურ, რუსულ, არაბულ, ქართულ და სპარსულ ენებზე (აზსმც). ვიდეო ჩარხში მოცემულია ვიდეო და ფოტო მასალები, რომლებიც ასახავს აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის სასიქადულო გზას, ეროვნულ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სამხედრო სფეროებში განხორციელებულ აღმშენებლობით საქმიანობას, აგრეთვე თანამედროვე აზერბაიჯანის მიღწევებს და განვითარების დინამიურ ტემპს ცხოვრების ყველა სფეროში.

შესაბამისი ლინკები:

და სხვა ...