Kniha Carlose Fuentese “Vybraná díla” je představena literární obci

Kniha Carlose Fuentese “Vybraná díla” je představena literární obci

 

   Proběhl křest knihy “Vybraná díla” od proslulého mexického spisovatele Carlose Fuentese, jež byla vydána vydavatelstvím ÁSCP.

   Při zahájení akce v Národní knihovně Ázerbájdžánu promluvil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Mexika v Ázerbájdžánu Juan Rodrigo Labardini o zájmu Ázerbájdžánského státního centra překladatelství k latinskoamerické literatuře a o jeho úspěšných projektech v této oblasti.

   Velvyslanec řekl: "Mezi cennými publikacemi, které Ázerbájdžánské státní centгum překladatelství vytvořilo pro popularizaci latinskoamerické literatury, se ázerbájdžánským čtenářům dostala díla slavných mexických spisovatelů, jako jsou Juan Rulfo a Carlos Fuentes, ve vynikajícím literárním překladu do ázerbájžánštiny. Každá z těchto publikací je významnou událostí pro literární prostředí v Ázerbájdžánu i v Mexiku. Přece není žádným tajemstvím, že nejširší dojem o každém národě, jeho duchovním světě, literárním myšlení a filozofii vytváří jeho literatura. Blízkost a vzájemné porozumění mezi národy se buduje prostřednictvím tohoto mostu - vzájemnou výměnou kultur a literatury. A literatura má dnes tak důležité poslání, že překonává pojem vzdálenosti, která rozděluje země a kontinenty a spojuje národy.

   O zvláštním zájmu Ázerbájdžánského státního centгa překladatelství o latinskoamerickou literaturu, pak hovořili vedoucí oddělení pro vědu, vzdělání a kulturu, spisovatel Etimad Baškešid, literát a profesor Rustam Kamal, spisovatel Saday Budagli, známý spisovatel Jašar Aliyev a další. Hovořilo se o přínosu Centra do obecného literárního procesu prostřednictvím překladů a vydávání děl předních spisovatelů a básníků, o vlivu děl Carlose Fuentese, který vytvořil mexickou realitu na základě mytologické infrastruktury a archetypálních systémů, o moderním světě a ázerbájdžánské próze.

 

 

Galerie

DALŠÍ ČLÁNKY