Ázerbájdžánské státní centrum překladatelství vyhlásilo další kolo literární soutěži “DƏF(İ)NƏ YARPAĞI” (Vavřínová větev)

Ázerbájdžánské státní centrum překladatelství vyhlásilo další kolo literární soutěži  “DƏF(İ)NƏ YARPAĞI” (Vavřínová větev)

Ázerbájdžánské státní centrum překladatelství startuje literární soutěž “DƏF(İ)NƏ YARPAĞI” (Vavřínová větev) za účelem vývoje a ohodnocení sféry literárního překladu. Soutěž se koná každých pět let.   

 

 

 

 


 

 


SOUTĚŽ “DƏF(İ)NƏ YARPAĞI” (Vavřínová větev)

 

Pravidla soutěže

* Soutěže se mohou zúčastnit přeložená z originálu díla (poezie, próza) za léta 2020-2021. Pro prózu – maximálně připustný počet symbolů je 20 000, pro poezii – 100 řádků;  

                                                                    

* předpokládá se předání ceny jednomu autorovi pouze

 za jedno dílo;

* autor může k soutěži představit pouze jedno dílo;

* pro soutěžící není žádný věkový limit;

* díla se přijímají od 1. října až do 20. prosince letošního roku;

* vítěžové soutěže budou vyhlášeni při předávání cen dne 5. března 2022.

 

Jak probíhá soutěž

* Díla zaslaná do soutěže se na první etapě předkládají Expertní radě. Do druhé etapy vejdou díla z první 20.ky a budou předloženy k projednání Cenové komise;

* hodnocení děl se uskuteční podle bodovému systému (počet bodů od 5. do 10.)

* ména Odborné rady a Komise pro udělování cen budou až do slavnostního vyhlášení utajena;

*  vítězové obdrží diplom, medaili a peněžní odměnu.

 

Cenový fond soutěže

 

Próza

1.      místo – 2000 (dva tisíce) AZN

2.      místo ­ – 1000 (jeden tisíc) AZN

3.      místo – 500 (pět set) AZN

Povzbuzující odměna – 300 (tři sta) AZN.

 

Poezie

1.      místo – 2000 (dva tisíce) AZN

2.      místo­ – 1000 (jeden tisíc) AZN

3.      místo – 500 (pět set) AZN

Povzbuzující odměna – 300 (tři sta) AZN.

 

Pravidla zaslání děl:

*  soutěžní dílo a seznam autorova dalších přeložených děl s uvedením nakladatelství se mohou být odeslány na e-mail, nebo autor je může představit papírově v 5. vyhotoveních;

*  musí se uvést z jakého jazyka bylo dělo do ázerbájdžánštiny přeloženo;

*  díla zaslána bez dodržení pravidel nebudou do soutěže zařazena;

Dodatečné doklady

*  kopie občanského průkazu; 

*  telefonní číslo na soutěžícího.

 

Adresa: Baku, ul. Ə.Topçubaşov 74

Email:   musabiqe@aztc.gov.az

Telefon: (012) 595 10 69

Mob: (055) 988 89 30 (whatsapp)

 

DALŠÍ ČLÁNKY