O NÁS

HESABATLAR MƏRKƏZİN NİZAMNAMƏSİ FƏALİYYƏT

 

 

Mərkəzin təsis etdiyi xüsusi mükafatlar

Bədii tərcümə sənətinə verdiyi xüsusi töhfələrə görə

Xüsusi Döş nişanı

Xüsusi Fəxri Diplom