Vaše Excelence…

Vaše Excelence…

 

    Vaše Excelence

 

    Především bych chtěla zmínit, že důvod, proč Vás musím vždy oslovovat právě takhle, vychází z velké úcty vůči vaší vznešené a ušlechtilé osobnosti, blízkému pro mě obětavému Člověku, jenž byl nám poslán, abyste svým srdcem, čistými úmysly a bravými skutky osvěcoval svět, osvětloval temnoty, prozařoval dobro a světlo, osvobozoval a chránil naši zemi a lid před nepřízní osudu.

    Instinkty intelektuální ochrany této země, které byly Vámi zděděny od nezapomenutelné osobnosti Hejdara Alijeva jsem pocítila ještě v prvních letech po vašem nástupu k vedení zemí, během vojenské přehlídky konané na náměstí Svobody v létě 2008, když naše destruktivní letadla malovala oblohu náměstí v barvě národní vlajky, jako by sledovala oblohu říkajic: "Netruchlete, lid můj, nejste přece sami!"  Vždyť 20. ledna, den, který zaplavil ulice Baku v kaluži krve, vzpomněla jsem si tehdy na hořkou pravdu, že jsme byli sami, bez majitelů, bez hranic a bez občanství, jako kdybych se probudila z hlubokého spánku, vzpomněla jsem si na ten temný den, kdy jsem si uvědomila krutou skutečnost a hrůzu a znovu jsem prožila tu bolest z toho, co se stalo...

    Tato velká suverenita, sebeurčení lidu a vlasti se ještě více projevila v následujících těžkých letech. Projevil jste se všemi svými vlastnostmi a rozsahem v chladných politických bojích pro Ázerbájdžán a ve jménu ázerbájdžánství, v nichž jste postupoval krok za krokem s trpělivostí, profesionalitou, svobodou a upřímnou diplomacií... Bylo Vás cítit s upřímnou láskou a soucitem velmi blízko, skoro na dosah, v každém domě a v srdci každého i v letech pandemie, kdy byl svět vystaven drsné zkoušce, kdy byli lidé ponecháni svému osudu, nemilosrdné lhostejnosti, opuštěnosti a sebeodcizení...

     Důsledkem všech těchto obětí, této promyšlené, cílevědomé a intenzivní činnosti bylo, že Ázerbájdžán, jehož práva byla po léta a staletí pošlapávána, jehož země a pozemky byly obsazeny, jehož hlas a slova nebyla slyšet, byl vytažen z hluboké temnoty bažiny neviditelnosti a neslyšitelnosti. Sám jste – s bohatou národní kulturou a humanistickým potenciálem, jako silná politická, hospodářská, vojenská mocnost, vstoupil na mezinárodní scénu ... Svět nás konečně uviděl a poznal z úplně jiné strany.

     V průběhu 18 let, jež utekly v mžiku se změnilo národní a sociální postavení Ázerbájdžánu a Ázerbájdžánců, ten začátek všech revolučních událostí, které zásadními reformami a konstruktivní prácí změnily krajinu země, životní úroveň, začátek široké, jasné cesty k velkým historickým vítězstvím jsme si začali uvědomovat již později, - když se z hlubin neviditelného vynořila silná ázerbájdžánská armáda, vybavená nejmodernějšími zbraněmi, když sám od sebe povstal obrovský drak s plamenným tělem.

     Zažili jsme si nezapomenutelné dny, když jsme dostávali zprávy o vítězství Fuzuli, Džabrajilu, Zangilanu, jež byly osvobozeny po sobě… to byly dny radosti a slz, když jsme se nemohli probudit ze šoku všemi prožitých událostí a nemochli jsme si ujasnit, zda vše, co se stalo se dílo ve spánku nebo ve skutečnosti… To jak jsme večer celou rodinou čekali před obrazovkou na tebe – našeho vrchního velitele, podobně jak čekáme na člena rodiny… To jak jste k nám vycházel se uvidět s námi s mnohaletými národními tragédiemi, abyste zlomil syndrom neúspěšné porážky zakořeněné v naší podvědomé paměti, abyste odstranil veškerou nedůvěru a beznaděj, abyste ji navždy vymazal z naší paměti a potěšil své občany podobně jak těší rodiče své dítě... V Den vítězství jste otevřel otcovský náruč Šuše a probudil jste nakonec naše po léta zamrzlé národnostní smysly a s tím i celý Ázerbájdžán…

 

Vážený pane prezidente!

   Toto velké vítězství, dosažené díky mnohaleté trpělivosti a vytrvalosti, postupné, prozíravé, profesionální politice, nepřetržité obětavé činnosti a odvaze vítězné ázerbájdžánské armády, dlouho provázené kolapsem a rozkladem, politickým a morálním bankrotem, pozemkovou, pohraniční a územní kapitulací – je nepopiratelným historickým faktem, že se jedná o slavnou stránku našich národních dějin, která ukončuje smutnou chronologii okupace Karabachu na konci 20. století. Sestavení Čestné stránky, která změnila osud celé země a národa je magickým tajemstvím Velkého Stvořitele, který projevil milosrdenství vůči Ázerbájdžánu, a zvolil nejjasnější a neizářivější srdce ze všech poslaných na zem, a že se to vše bylo vymysleno záměrně v předvečer Vašeho 60. výročí...

   Chvála našemu velkému Tvořiteli! Všechno nejlepší k vašim 60. narozeninám, plným velkomyslností a světla!

 

 

                                                               S hlubokou úctou,

                                                      lidová spisovatelka Afag Masud

 

DALŠÍ ČLÁNKY