Byl podepsán memorandum mezi Ázerbájdžánským státním centrem překladatelství a ukrajinským institutem knihy

Byl podepsán memorandum mezi  Ázerbájdžánským státním centrem překladatelství a ukrajinským institutem knihy

Byl podepsán memorandum mezi Ázerbájdžánským státním centrem překladatelství a ukrajinským institutem knihy.

Toto memorandum stanoví udržitelnou a konstruktivní spolupráci při rozšiřování literárních a kulturních vazeb mezi oběma zeměmi

Toto memorandum stanoví udržitelnou a konstruktivní spolupráci při rozšiřování literárních a kulturních vazeb mezi oběma zeměmi. Memorandum stanoví dlouhodobou a konstruktivní spolupráci v oblasti rozvoje literárně-kulturních vztahů mezi Ázerbájdžánem a Ukrajinou, oboustranné překlady, vydání knih, organizace jejich prezentací, zařazování do centrálních knihoven a univerzit a takhle zajistit přístup k té knize širokého čtenářského publika.

 Je nutné poznamenat, že Ukrajinský Institut knihy je státní institut, spadající pod Ministerstvo kultury a informační politiky Ukrajiny, která motivuje překladatelskou činnost, šíření a propagaci ukrajinské literatury v zahraničí.

 Memorandum byl podepsán předsedkyní Rady Ázerbájdžánského státního centra překladatelství Afag Masud a vedoucím Ukrajinského Institutu knihy Oleksandrem Kovalem.

 

DALŠÍ ČLÁNKY