Vzpomínky proslulého francouzského cestovatele o Erivanu

Vzpomínky proslulého francouzského cestovatele o Erivanu

 

   Ázerbájdžánské státní centrum překladatelství připravilo dokumentárně-historický materiál založený na vzpomínkách slavného francouzského cestovatele Jeana Baptisty Chardina na Erivanský chanát. Spis "Cesty Chevaliera Chardina po Zakavkazsku v letech 1672-1673", jehož originál je uložen ve Francouzské národní knihovně, obsahuje podrobné popisy architektonických staveb, života a každodenního života zakavkazských národů.

   Dokumentárně-historický materiál s názvem "Vzpomínky slavného francouzského cestovatele na Erivan", jenž Centrum připravilo v angličtině, ruštině, turečtině, perštině, arabštině, gruzínštině, ukrajinštině, španělštině a němčině, bude zasláno diplomatickým misím akreditovaným v Ázerbájdžánu a bude sdílen online, v médiích a na sociálních sítích.

  Jean Baptiste Chardin se narodil v roce 1643 v Paříži. Dekretem safavidského vládce šáha Abbáse II. získal Chardin titul dvorního zlatníka. V roce 1685 se přestěhoval do Anglie, kde žil až do své smrti v roce 1713. 

  Druhý díl knihy slavného Francouze, věnovaný jeho cestě z Paříže do Isfahánu, je plný informací o Ázerbájdžánu. Takto popisuje cestovatel starobylé ázerbájdžánské pevnostní město Erivan: 


Z Paříže do Isfahánu


    „...Projížděli jsme mnoha vesnicemi a místy a za soumraku jsme dorazili do Erivanu. Z Tiflisu do Erivanu je to 48 mil.

Erivan je velké, ale ošklivé a špinavé město; většinu jeho plochy zabírají zahrady a vinice; nemá žádné krásné budovy. Leží v údolí obklopeném ze všech stran horami a je omýváno dvěma řekami: ze severozápadu teče řeka Zengi a z jihozápadu řeka Girhbulag - čtyřicet pramenů (říká se, že tato řeka je skutečně napájena tolika prameny).         

    ... Pevnost v Erivanu lze považovat za malé město samo o sobě, má oválný tvar o obvodu čtyři tisíce kroků a tvoří ji až osm set domů. Pevnost má posádku dvou tisíc mužů. Každá zeď je vybavena železnými vraty, brankou, mříží se závorami a vlastní speciální ochranou. V pevnosti je palác guvernéra... Nedaleko pevnosti, jen tisíc kroků od ní, je kopec opevněný dvojitými hradbami a dobrým dělostřelectvem; může se tam ubytovat až dvě stě mužů; tato malá pevnost se jmenuje Kechigala. Samotné město Erivan je od hradu vzdáleno o jeden dělní výstřel... Ve městě stojí starobylá věž, postavená z tesaného kamene. Nemohl jsem vědět, kdy byl postaven, ani kdo a za jakým účelem ho postavil...

 

    Vpředu je velké tržiště a vedle něj stojí mešita, postavená z cihel a nyní zchátralá. Tato mešita se podle svého zakladatele nazývá Def-Sultán. Tři sta kroků od něj je velké náměstí... Ve městě a pevnosti je mnoho lázní a karavanserájů... Místokrál se nazývá bejlerbej, což znamená pán pánů. Tak se nazývali místokrálové velkých provincií, na rozdíl od ostatních, kterým jak už bylo zmíněno se říkalo, chán. Je mu také udělen titul serdar neboli generál armády. Erivanský guvernér je jedním z nejvýznamnějších šlechticů, jedním z nejspravedlivějších a nejvychytralejších politiků; jmenuje se Sefi-Kuli-chán... Erivan je nejvýnosnější a nejvýznamnější provincií v říši. Tato provincie generuje příjem ve výši dvaatřiceti tisíc tomanů, což v našich penězích činí pět set tisíc éček (evropská měnová jednotka)."        

 

První Chardinova návštěva Erivanu v předvečer oslav Novruzu  


          ...Dne 21. března 1673, 47 minut po východu slunce, vypálili dělostřelci a posádka pevnosti tři salvy na oslavu příchodu nového roku. Oznamuje se vždy v okamžiku, kdy Slunce vstoupí do souhvězdí Berana, ať už ve dne nebo v noci.

 Safavidové mají mnoho svátků, jak náboženských, tak občanských, tj. svátků, které připomínají zázraky a náboženské události. Dodržují a slavnostně slaví však pouze tři: jeden z nich slaví první den po půstu (Orudž, Ramadán)... Druhý je dnem Ibrahimovy oběti a mučednické smrti Alího synů a pouze jeden občanský svátek - den nového roku. Je třeba poznamenat, že ačkoli dodržují pouze jeden občanský svátek, slaví ho velmi slavnostně. Oslavy nového roku trvají tři dny a v některých domech, například u dvora, osm dní, počítáno od okamžiku, kdy Slunce vstoupí do znamení Berana. Tento svátek se nazývá Novruz-Sultánije, což znamená majestátní nebo královský nový rok. Astrologové, nádherně oblečení, se hodinu nebo dvě před rovnodenností vydají do královského paláce nebo k městskému faráři a někde na terase nebo ploché střeše pomocí astrolábu sledují příchod tohoto okamžiku. Když přijde chvíle, dají znamení a hned začnou střílet a ozvou se zvuky činelů, rohů a trubek - ohlašují vzduch."
Zengichay se také nazývá Chyldirchay. Arménští obyvatelé mu říkají Razdan.

Girhbulag se dříve nazýval Gederchay. Arméni vyslovují původní název jako Getar

 

DALŠÍ ČLÁNKY