Státní Centrum Překladu uzavřel memorandum s Národním svazem spisovatelů Ukrajiny

Státní Centrum Překladu uzavřel memorandum s Národním svazem spisovatelů Ukrajiny

Bylo uzavřeno memorandum o spolupráce mezi Státním Centrem Překladu a Národním svazem spisovatelů Ukrajiny.

Memorandum zahrnuje otázky jako překlad a publikace klasické a moderní literatury, a předpokládá prezentace knih, kulaté stoly, online konference, distribuce publikací širokému publiku, pokrytí v předních médiích, umístění ve státních a veřejných knihovnách za účelem rozšíření literárních a kulturních vazeb.

Memorandumda iki ölkə arasında ədəbi-mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində

Memorandum konstatuje, že společné projekty vyvinuté a prováděné v rámci dlouhodobé a konstruktivní spolupráce budou hrát důležitou roli v kulturním a společenském životě obou spřátelených zemí.

Memorandum bylo uzavřeno předsedkyní vedení Ázerbájdžánského Státního Centra Překladu Afag Masud a předsedou Národního svazu spisovatelů Ukrajiny Michailem Sidorjevsky.

DALŠÍ ČLÁNKY