HAKKIMIZDA

MERKEZ TÜZÜĞÜGENELGELERRAPORLAR ÇALIŞMALAR YAPI

 

Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi – Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 23 Mayıs 2012 tarihli 2236 numaralı kararnamesiyle dil ve çeviri etkinliği alanını Devlet politikası kapsamında koordine eden Devlet kurumudur.

Merkezin çalışmalarının amacı devlet dilinin doğru kullanımı ve çevri işinin merkezîleştirilmesi ile düzenlenmesi çalışmalarını yürüten, Azerbaycan edebiyatının dünyada, yabancı edebiyatın Azerbaycan’da tanıtımını yapan devlet kurumudur.

Merkezin çalışma alanları aşağıdakilerdir:

· devlet dilinin doğru kullanımı ve çevri işinin geliştirilmesiyle ilgili gereken çalışmalar(diller ve alanlarına göre sözlüklerin, teorik ve edebi metinlerin hazırlanması, yayım, Devlet kurumları ve teşkilatları belge ve evrakların düzenlenmesi, site ve portallarda, basında, dublaj ve diğer alanları izleme ve takip tekniklerinin yapılması gibi) yapmak;

· uluslararası kapsamda sosyal siyasal, bilimsel teknik, edebî kültürel alışverişlerin ve uluslararası ilişkilerin dil ve çevri açısından düzenlenmesi, geliştirilmesi için gereken etkinlikleri gerçekleştirmek;

· çevri işinin merkezî şekilde yapılmasını sağlamak, uzman mütercimleri yetiştirmek, özel alanlar ve mesleklere göre dil kurslarının oluşturulması, çeviri işinin geliştirilmesine yönelik eğitim kitablarının yayımlanması;

· bilimsel, teknik, sosyal-kültürel ve diğer alanlarda çevri kalitesine, özellikli terminlerin doğru kullanımının gerçekleştiren etkinliklerin düzenlenmesini denetlemek;

· Azerbaycan edebiyatının dünyada, yabancı edebiyatın Azerbaycan’da tanıtımını sağlamak, Azerbaycan ve dünya edebiyatının tanınmış örneklerinin diğer dillere ve devlet diline çevrisini ve yayımını yapmak;

 

Merkeze Ait Siteler 

 

 

Merkezce verilen özel ödüller

Edebiyat Çevri Sanatına Armağan

Kararname

Yaka nişanı

Onur Diploması