Azerbaycan Devlet Çeviri Merkezi Mütercim Ajansı Kuruldu

Azerbaycan Devlet Çeviri Merkezi Mütercim Ajansı Kuruldu

 

Devlet dilinin arılığının korunması, doğru kullanımı ve çevirisiyle ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 1 Kasım 2018 tarihli 323 sayılı “Azerbaycan Dilinin saflığının korunması ve devlet dilinden istifadenin daha da mükemmelleştirilmesiyle bağlı tedbirler hakkında” talimat ve yönergelerine uygun olarak devlet dilinin kullanımı ve çevri alanının geliştirilmesi amacıyla Azerbaycan Devlet Çeviri Merkezince Mütercim Ajansı kuruldu.

Ajansın çalışma alanlarına – resmî belgelerin, bu bağlamda kurumlar, kuruluşlar, iş adamları, yerli ve yabancı şahısların başvuru ve siparişleriyle sunulan yazı ve belgelerin Azerbaycan dilinde düzenlenmesi, yabancı dillere çevirisi, düzenlenmesi ve incelenmesi, yayın hizmetleri girmektedir.

Hizmetler uygun alanlarda profesyonelleşmiş dil ve çeviri uzmanlarınca değişik boyutlarda aynı zamanda sanal ortamda yapılmaktadır.

 

Çeviri Ajansının Sunduğu Hizmetler

 

  Siparişlere uygun olarak, değişik dillere kaliteli çevri;

  Yazılı, sözlü, sürekli, senkron çevri;

  Lengüistik denetim - metinlerin lengüistik incelenmesi sırasında morfoloji, fonetik, leksik araştırılması;

  Lengüistik denetim – metinde lengüistik sorunların ortaya çıkarılması ve ortadan kaldırılması;

  Baskı ve yayın hizmetleri – değişik konulu metinlerin Azerbaycan ve yabancı dillerde yazılması,  kitap, broşür, buklet, gazete ve dergi formatlarına uygun yayına hazırlanması ve baskısı;

  Tasarım hizmetleri – profesyonel tasarımcılarla değişik konulu kitap, bülten, broşür ve diğer baskı ürünlerinin kaliteli tasarımı;

  Web-sitelerin çeviri ve düzenlenmesi ;

  Vikipedi sayfasının hazırlanması ve değişik dillere çevirisi;

  Çevirmenler veri tabanına sürekli aktarılması;

  Profesyonel çevirmen seçimi için uygun sınavların teşkili;

  Kılavuzluk;

  Transkripsiyon – sesli malzemelerin içeriğinin yazılması;

  Seslendirme – sesli/sesli-görüntülü metinlerin doğru seslendirilmesi (genelde belgesel, elektron eğitim kursları ve yabancı dilde olan mülakatlar zamanı talep olunan hizmet türü);

  Medya kaynaklarının denetimi – genel ve özel formada basılan haberlerin (günlük, haftalık, aylık) toplu şekilde sunumu.

 

 

Medya Kaynaklarının Denetlenmesi

İnternet-medya kaynaklarının denetlenmesi Azerbaycan, Türk, Rus, İngiliz dilleri üzere aşağıdaki aşamalarla yapılmaktadır:

-    Medyada bilgi kaynaklarını belirleyip onların gözlenmesi;

-    basılan yazıların belirli konularla (mali piyasalar, bilişim teknolojileri vs.) izlenilmesi;

-    bilginin toplanması, sistemli şekilde kayda alınması;

-    sınıflandırma ve filtreleme yolu ile en uygun bilgilerin seçilmesi.

 

 

Denetleme ve Değerlendirme Avantajları: 

-   problem ve onların nedenlerini belirlemeye yardımcı oluyor;

-   problemlere mümkün çözüm yolları öneriyor;

-   kurumun çalışma yönlerinin belirlenmesi fırsatı;

-   bilgi sağlıyor;

-   kurumun çalışmalarının olumlu yönde gelişimini tetikliyor.

 

Farkımız

-   iş saatleri dışında başvuru imkânı;

-   daimî müşteriler için tarif paketlerinden istifade ve indirimli fiyatlardan yararlanmak imkânı;

-   yazıların çevirisini yapanlar sırasında profesyonel mütercimlerle beraber değişik alanlarda uzmanlaşmış çevirmenlerin bulunması;

-   belgelerin çevirisi tamamlandıktan sonra siparişçinin isteğine uygun diğer ek hizmetlerin gösterilmesi vs.

 

 

SİPARİŞ ET

 

İletişim:

Adres:    Bakı ş, Nesimi ili, Topçubaşov Sok, 74

Tel:        (+994) 12 595 10 69

             (+994) 51 201 29 33

 

 

DİĞER MAKALELER