DAVİD ŞEMOKMEDELİ’NİN ŞİİRLER TOPLUSU İLK DEFA AZERBAYCAN DİLİNDE

DAVİD ŞEMOKMEDELİ’NİN ŞİİRLER TOPLUSU İLK DEFA AZERBAYCAN DİLİNDE

Devlet Tercüme Merkezi ünlü Gürcü şairi David Şemokmedeli’nin seçme şiirlerinin toplandığı “Eşiğin İki Yüzü” adlı şiir kitabını yayımladı.

“Gönül Aynasındaki Damlalar” adlı ön sözle başlayan kitaba şairin hayat, ölüm, aşk, doğa konulu “Camda Damla”“Aşk”“Sağlık”, “İlham Perisi”“Baba ve Oğul”“Dostumun Anısına”“Evlatlar”“Evladıma” kimi şiirleri alındı.    

“Yücelik”“Sükûtun Sesi”“Payıma Düşen”“Solgun Manzaralar”“Sözlerden O Yanda”“Kuşlar Kışta Neden Ağlar” gibi şiir ve öykü kitaplarıyla ünlenmiş David Şemokmedeli Azerbaycan okuluna basından bilinse de okurlara ilk defa toplu şekilde sunulmaktadır.

 

Kitabın önsözünü yazan ve şiirleri ünlü çevirmen İmir Memmedli, editörü – Şefika Şafa’dır.

 

 

GÖNÜL AYNASINDAN AKAN YAŞLAR

 

Bir halkın ruhunu tanımak istiyorsanız, ilk önce onun sanatını, şiirini tanımanız gerekir. Bu anlamda istenilen milletin şiir örnekleri ile tanışlık aynı zaman o halkın ruhunu, manevi durumunu, kutsallarını daha yakından tanımak demektir.

Her bir halkın, özellikle kökeni çok eskilere dayanan bir ulusun milli tarihi olduöu gibi, edebiyat tarihi de vardır. Bu yönden meseleye yaklaşırsak David Şemokmedeli’nin şiir geleneği, şiir örnekleri şüphesiz kadim Gürcü edebiyatının devamı, edebi döşünce tarzının çağdaş yorumudur. Eğer  Gürcü halkının şiir dünyasını renkarenk bir mozaik olarak düşünürsek Şemokmedeli eserleri bu mozaikin en güzel renk boyutlarındandır:

 

Gökten vatan hasreti yağıyorsa,

Yağmurdur, deme,

Hüzün yaşları kalbe damlıyorsa,

Ne güzeldir, deme.

 

David Şemokmedeli ( gerçek soyadı – David Takidze) Batı Gürcistan, Ozurgeti ili Şemokmedi köyünde doğdu. Şair sevdiği köyün ismini kendine mahlas edinmiştir. “Şemokmedi” Azerbaycanca “yaratıcı” demektir. Belki de bu köy halkının üretme, yaratma yeteneğinin fazla olmasından bu ismi almışdır. Şair böyle bir verimli ortamdan çıkan biri olarak eski günlerini hatırlar:

 

Eyilerek çiçek koparmak isterdim,

Elimden kaydı çiçeğin dalı,

Bir tek çocukluk hatıraları

Elimde kaldı.

 

 

Diğer bir şiirinde:

 

 

Köyümün yolları,

Götür beni istersen,

Götür beni çocukluğuma,

Neden mezarlığa götürüyorsun?!

 

Evet, şiir aynı zaman kendine dönüş, evine dönmektir. Şair her defasında, yeni bir eseri ile kendine dönüş yaptıkca okurlarını da kendi manevi dünyasına, döğup büyüdüğü sevimli yurduna, yuvasına götürmektedir. Fakat her defasında nereye yüzünü çeviriyorsa çevirsin aslında hiçbir yere gitmediğini yeniden anlamaktadır, zira şairin gerçek evi onun iç dünyasıdır:

 

Eve döndüm,

Anladım ki,

Hiçbir zaman, hiç bir yere

Gitmemişim ben.

 

Büyük Alman filozofu Friedrich Nietzsche “Böyle buyurdu Zerdüşt” eserinde bazı edebiyatçılara yönelmiş bir söz vardır: “Şair suyunu bulandırıyor, suyu derin gözüksün diye!” Gerçekten kendini daha kaliteli göstermek için “suyunu bulandıran” şairler az değildir. Bu tür şairler her dönemde, her bir halkın edebiyatında olmuştur. Fakat onun bulanık suyuna girdiyin zaman suyunun dizden de aşağı olduğunu görüyorsun. David Şemokmedeli şiirinin irmakları berraktır, derindir. Onun böyle riyakar taktiklere ihtiyacı yoktur, şiirlerinin derinliği, anlamı şeffaftır, göz önündedir:

 

Hayatın anlamı zaten şudur,

Boşluklar

İlahi ışıkla dolsun.

 

Çağımız teknoloji imkanları o kadar gelişti ki, önceleri sınırsız zannettiğimiz dünya büyük bir köy gibi oldu. Her kes artık her şeyden haberdardır, dünyanın bir ucundan diğer ucuna haber bir anda uçmaktadır, fakat ne yazık ki, bu enformasyon çokluğu bizin bilgimizi geliştirmemektedir, tam tersi fazla  haber bizi yüklüyor, zamanla bizim duygularımızı, maneviyatımızı köreltiyor. İnsana gerçek bilgiyi her zaman olduğu gibi edebi eserler vermektedir, o eser ki, insanın kalbinde bir iz bırakan, içindeki “Beni” uyandıran, duygularını canlandıran. Kitabdakı şiir örneklerinin şairin “gönül aynasından akan yaşlar”ı her bir kesin gönlünde yer edeceğine, zihnimize kazınan bir bilgi gibi değil, ruhumuza işleyen ince bir titreşim olacaktır.

 

İmir Memmedli

 

Kitabı aşağıdaki kitapevleri ve mağazalardan satın ala bilirsiniz:

 

“Libraff”

“Kitabevim.az”

“Akademkitab”

“Akademiya” kitab evi

“Baku Book Center”

“BookZone” kitab evi

“Çıraq” kitab evi

“Çinar” kitab evi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Kitab Evi

Azərbaycan Dillər Universitetinin satış köşkü.

 

 

 

 

DİĞER MAKALELER