aydinyol.az achiqkitab.az xezerjurnali.az

Uluslararası İşbirlikleri

Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi’nin Uluslararası İşbirliği Kapsamında Çalışmalar

Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi(kısaca Merkez) etkinliğini Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına, Azerbaycan Cumhuriyeti Yasalarına, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın bildiri ve genelgelerine, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu karar ve genelgelerine, “Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi Tüzüğüne ve diğer ilgili yasalara dayanarak uygulamakta. Merkez kendi görev ve yasal haklarını gerçekleştirirken merkezi ve yerel yönetim, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin onayını alan Dış Ülke Elçilikleri(diplomatik temsilciliği), Konsolöslükler, Ticari Temsilcilikleri(ticaret odaları), ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti ve yurtdışındaki çalışan uluslararası ve yerel kuruluşlar(yönetimlerarası, devletlerarası), Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Temsilcilikleri, yabancı ülkelerin çevirmenlik alanında çalışan merkezi ve yerel kurumları(merkezler, komiteler, ajanslar), birlikler, sivil toplumlar, üniversiteler, araştırma enistitü ve merkezleri ile Azerbaycan Cumhuriyeti dış politikasına uyarak çalışmalar yapar.
Merkez bu amaçla;

 • uluslararası ilişkiler kapsamında projesini hazırlayarak gerçekleştirir;
 • alt yapı şubeleri uluslararası çağdaş edebiyat ve analitik yöntemlerle bilgilendirir;
 • yurtdışında ilgili kurumları ve uluslararası teşkilatlar ile bağlantı kurar;
 • Yabancı tarafların önerilerini inceler, danışma yapar;
 • KİA ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim kurar;
 • yurtdışında çevirmenlik işinin alt yapısını araştırır, inceler, bu konuda yenilikleri uygulama fırsatlarını sağlar;
 • çevirmenlik işinde uzman olan kurumlarla işbirliği yapar;
 • devlet ve özel kurumlarla işbirliği anlaşmaları yapar(sözleşme, anlaşma, diplomatik anlaşma, işbirliği sözleşmesi v.d. );
 • Azerbaycan Cumhuriyetindeki Yabancı Ülke Diplomatik Temsilcilikleri, konsoloslukları, uluslararası ve yerel kurumların kültür ateşelikleri ile ilişki kurulmasını sağlar;
 • çevirmenlik işi yapan çok ulusal, uluslararası ve yerel şirketler, kamu kuruluşları, dernekler, sivil kuruluşlar, üniversiteler, araştırma enistitüleri ile irtibat sağlar;
 • edebiyat ve kültür alanında projelerin gerçekleştirilmesi, ebebiyat konulu yayınlarının karşılıklı paylaşımını sağlar;
 • uluslararası etkinliklere, projelere katılımını sağlar;
 • tercüme, edebiyat, kültür alanındaki yerli ve yabancı uzmanlarla etkinlikler yapar;
 • merkez içi şubelerin çalışma kalitesini geliştirmek için dış ülkelerden uzmanlar davet ederek onların Azerbaycandaki tüm etkinliklerini organize eder;
 • uluslararası festival, fuarlarda ülkemizi temsil eder ve tanıtır;
 • uluslararası çeviri kurumları, cemiyet ve birlikleri ile ilişki kurar;
 • yurtdışında ve ülkemizde çevirmenlikle ilgili uluslararası etkinlikler(oturumlar, fuarlar, forumlar, konferanslar vb.)düzenler;
 • kültür, dil, tercüme kapsamında devlet politikası doğrultusunda projeler gerçekleştirir.

 • DEVLET TERCÜME MERKEZİ ÇİLİ “RIL EDİTORES” YAYIMEVİ İLE ANLAŞMA İMZALADI DEVLET TERCÜME MERKEZİ ÇİLİ “RIL EDİTORES” YAYIMEVİ İLE ANLAŞMA İMZALADI
 • Devlet Tercüme Merkezi ile Türkiye Yazarlar Birliği Arasında Anlaşma İmzalandı Devlet Tercüme Merkezi ile Türkiye Yazarlar Birliği Arasında Anlaşma İmzalandı
 • Avusturya Büyükelçisine İki Ciltlik Franz Kafka Eserleri Hediye Edildi Avusturya Büyükelçisine İki Ciltlik Franz Kafka Eserleri Hediye Edildi
 • Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi Gürcistan “İveroni” basımevi ile sözleşme yaptı. Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi Gürcistan “İveroni” basımevi ile sözleşme yaptı.
 • Carlos Fuentes "Seçme eserleri" online sunumu yakın günlerde Carlos Fuentes "Seçme eserleri" online sunumu yakın günlerde
 • DEVLET TERCÜME MERKEZİ UKRAYNA YAZARLAR BİRLİĞİ ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANDI DEVLET TERCÜME MERKEZİ UKRAYNA YAZARLAR BİRLİĞİ ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANDI
 • MEKSİKA – AZERBAYCAN EDEBİYAT KONULU İŞBİRLİĞİNİ DEVAM ETTİRMEKTE MEKSİKA – AZERBAYCAN EDEBİYAT KONULU İŞBİRLİĞİNİ DEVAM ETTİRMEKTE
 • Gelişen Azerbaycan-Ukrayna Edebi İlişkileri Gelişen Azerbaycan-Ukrayna Edebi İlişkileri
 • Ürdün Büyükelçisi Tercüme Merkezinde Ürdün Büyükelçisi Tercüme Merkezinde
 • HABER KAYNAĞI