Ünlü Ermeniler’in Ulusları, Dilleri ve Kültürleri Hakkında Söyledikleri

Ünlü Ermeniler’in Ulusları, Dilleri ve Kültürleri Hakkında Söyledikleri

 

Ermeni sinsiliği hakkında dünya bilim adamları, filozof ve yazarları birçok düşüncede bulunmuşlardı. Fakat bu milletin tarihi, özellikleri, kültürü hakkında gerçekleri herkesten daha açık ortaya koyan kendi ilerigidenleri olmuştur. Bunlardan bazıları şöyledir.

 

 

Yeghishe Charentz (şair): “Bizim riyakarlığımız ana karnındayken başlar”.

 

Ovanes Tumanian (yazar): “Gerçek kurtuluş batından başlar, biz Ermenilerin ise batını hastadır”.

 

Gevork Aslan (tarihçi): “Ermeniler karın doyurdukları yeri vatan edinir”.

 

Kerope Patkanov (tarihçi): Ermenilerin insanlık tarihinde hiç bir önemi yoktur”.

 

Manuk Abegian (dilbilimci, edebiyatçı): “Ermeni halkının kökeni nereye dayanmakta, bu noktaya nasıl, ne zaman, nereden, hangi yollarla gelmiştir, bu konuda kesin ve açık bilgiler bulunmamakta”.

 

Khachatur Abovian (yazar): “Lanet olsun, sanki Türk dili’nin üzerinde Tanrı’nın bereketi var...Tüm düğün, törenlerimizde biz Ermeniler Türkçe şarkı söyleriz. Dilimizin en azından yarısı Türk kelimelerinden oluşmakta. Azerbaycan kelimeleri dilimize o kadar girmiş ki, şarkılarımız, şiirlerimiz, atasözlerimiz Türkçe ve Azerbaycancadır”.

 

Levon Dabegian (tarihçi): “Ermeniler milli kimlikleri konusunda Türklere borçlular. Biz Bizanslılar ve diğer Avrupa halklarının arasında yaşasaydık, Ermeni adını birtek tarih kitaplarından okurduk”.

 

Ghazaros Aghayan (şair, yazar): “Bizim aşıkların şiirle söylediği kendi destanları yoktur, bu destanların hepsi Azerbaycancadır. Azerbaycan bayatılarını kullanma sebebimiz bu dilin zenginliğidir, bu dilde iki, ve çok anlamlara gelen sözler çoktur. Ermeni halkı ve aşıkları Türkçe konuşma konusunda zorlanmıyorlar-bu dili Ermeniler için severler. Bu yüzden biz şarkıları Türkçe söyleriz”.

 

Chevorg Kostanyan (edebiyatçı): “Bizim aşıkların Ermenice şiirleri, destanları yoktur, hepsi Türkçedir”.

 

Avet Terterian (müziksiyen):”Ermeniler konuşma ve deyimleri konusunda her zaman Azerbaycan atasözlerine başvurmaktalar”.

 

Edvin Arustamyan (dilbilimci): “Azerbaycan atasözleri ve deyimleri genelde Ermeniceye çevrilmeden kullanılmakta. Zira Azerbaycanca kelimelerin derin, felsefi içeriğini tercüme etmek imkansızdır”.

 

Mikayel Nalbandian (edebiyatçı): “Her zaman öz Ermeni kelimesi duymak istemişimdir, fakat ne yazık ki, halen duyamamışımdır”.

 

Perch Proshyan (halkbilimci): “Ermeni erkekleri Türk bayatılarını dinleyerek Türkçe ağlar, kadınları da inleyerek onlara eşlik eder”.

 

Leo (Arakel Babakhanyan) (dilbilimci): “Ermeni aşıkları hayatı anlatırken Azerbaycancayı tercihederler. Çünkü Azerbaycanca Ermeniceden daha zengindir”.

 

Gegam Tarverdyan (halkbilimci): Ermeni aşıklarından derlediğim şiirlerin bir kısmı Azerbaycancadır”.

 

Nikoghayos Tigranov (müzisyen): “Aleksandr Spendiarov’un nota kitabında çok sayıda deyimler, muğamlar bulunmakta: “Mahnur”, “Rast”, Çahargah”, “Şüşter”, “Kürt Şahnaz”...A. Spendiarov bu kaynakları kendi eserlerinde kullanmıştır. Ermenilerin kulakları tar ve kamança sesleriyle dolmuştur”.

 

Aram Khachaturian (besteci): “Ben Azerbaycan aşığıyım!”.

 

DİĞER MAKALELER