Azerbaycan Öyküleri Prag’da Tanıtıldı

Azerbaycan Öyküleri Prag’da Tanıtıldı

Devlet Tercüme Merkezi ile Çek Cumhuriyeti “Karolinum” yayıneviyle ortak projesi kapsamında Prag’da yayınlanmış “Sarı Gelin – Azerbaycan Öyküleri Antolojisi” tanıtımı düzenlendi.  

Etkinliğin açılış konuşmasını Prag Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr. Ivana Bozděchová yaparak kitaba alınmış eserlerin edebi özelliklerini, Çek diline çevri ve düzenleme sürecinden söz etti: “Azerbaycan edebiyatının genel manzarasını yansıtan nefis basılmış bu kitap Çek Cumhuriyeti’nin edebi muhiti tarafından büyük ilgiyle karşılandı, farklı edebi üsluplu eserlerin çevrisi yüksek değerlendirildi. Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezinin edebiyatlararası ilişki yönünde ortaya koyduğu bu proje kurumun yeni başarısı, iki dost ülke arasında medeniyetlerarası diyalogun gelişmesine büyük bir katkıdır”.

 Prag Üniversitesi rektör yardımcısı Prof.Dr. Jan Kuklík kitabın her iki ülkenin edebi-kültürel hayatı için yeni bir hadise olduğunu, uluslararası anlaşma için temel oluşturacak bu türden projelerin gerçekleştirilmesine sürekli büyük ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Daha sonra Prag Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr.Zuzana Kříhová, Klára Choulíková, “Karolinum” yayınevi müdürü Petr Való, etkinliğe katılan Çek şair ve yazarları konuşma yaparak yayının Azerbaycan edebiyatının özgülüğünü, felsefi çalarlarını yansıtmasından söz ettiler, projenin Çek ve Azerbaycan halklarının birbirini daha iyi tanıması, medeniyetlerarası diyalogun kurulması çalışmalarına armağan olacağını söylediler.

Çek Cumhuriyeti Azerbaycan Büyükelçisi Adış Memmedov yayının her iki ülke edebiyatı için önemini, Azerbaycan halkı ve kültürünün Çek okurlarına daha iyi tanıtılmasında önemini anlattı: “Bugüne kadar değişik dönemlerde tek tek yazar ve şairlerin eserlerinden bazı örnekler Prag’da basılsa da ulusal edebiyatın Çek okuruna böyle toplu şekilde sunulması büyük bir olaydır”.

Etkinliğin protokol hissesinden sonra kitaba alınan eserlerden – Azize Ceferzade’nin “Beklenmedik Dönüş”, Anar’ın “Gürcü Soyadı”, Elçin’in “Sarı Gelin” öykülerinden parçalar seslendirildi, Azerbaycan halk türküsü “Sarı Gelin” söylendi.

Bu sene mart ayında Prag’da yayınlanmış kitaba Abdürrahim Bey Hakverdiyev, Celil Memmedguluzade, Süleyman Rehimov, Ali Veliyev, Mir Celal, Enver Memmedhanlı, Anar, Azize Caferzade, Maksut İbrahimbeyov, Yusuf Sametoğlu, Elçin, İsi Melikzade, Mevlit Süleymanlı, Kemal Abdulla, Şahmar, Sara Nezirova, Rafik Tağı, Saday Budaklı, İtimat Başkeçit gibi ünlü Azerbaycan yazarlarının eserleri alındı.

 

Galeri

DİĞER MAKALELER