زبان ایتالیایی نیز به خیل زبان های تارنمای مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان (aztc.gov.az) اضافه شد

زبان ایتالیایی نیز به خیل زبان های تارنمای مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان (aztc.gov.az) اضافه شد

 

به تارنمای رسمی مرکز ترجمه ی (aztc.gov.az که پیش از این به زبان های آذربایجانی، انگلیسی، ترکی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیولی، روسی، عربی، فارسی، چک، گرجی و اوکراینی ارائه می گردید، زبان ایتالیایی نیز به عنوان زبان سیزدهم افزوده شد. از این پس، در همکاری نزدیک با شبکه های اجتماعی و رسانه های جمعی ایتالیایی، از طریق بخش ایتالیایی تارنمای مرکز (aztc.gov.az) گستره ی همکاری با رسانه های جمعی ایتالیایی بیشتر و بیشتر شده و متون و تصاویر و ویدیوهای با مضامین تاریخی، ادبی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی آذربایجان به جامعه ی ایتالیایی زبان عرضه شده و در عین حال در بستر همکاری با رسانه های جمعی و تارنماها و شبکه های اجتماعی ایتالیایی زبان این مواد و متون در رسانه های ایتالیایی زبان نیز درج و منتشر خواهد گردید و این خود بستر خوبی را برای تبلیغ فرهنگ و ادبیات آذربایجانی در سطحی گسترده در میان خواننده های ایتالیایی زبان فراهم خواهد آورد.

 

مقالات دیگر