Mikayıl Müşfiqin şeirləri İspaniya və Almaniya ədəbiyyat portallarında

Mikayıl Müşfiqin şeirləri İspaniya və Almaniya ədəbiyyat portallarında

İspaniyanın populyar “Alquibla”, Almaniyanın “Spruechetante” ədəbiyyat portalları Dövlət Tərcümə Mərkəzinin “Azərbaycan ədəbiyyatı beynəlxalq virtual aləmdə” layihəsi çərçivəsində görkəmli Azərbaycan şairi Mikayıl Müşfiqin ispan və alman dillərinə tərcümə olunmuş “Həyat sevgisi” “Yeni gənc” şeirlərinin yayınına başlayıb. Şairin yaradıcılığı haqqında məlumatla təqdim olunan şeirlərin ispan dilinə tərcümə müəllifləri – ispan filoloqu Eva Kontreras Mərkəzin ispan dili mütəxəssisi Aysel Əliyeva, alman dilinə tərcümə müəllifləri – alman filoloqu Kerstin Kraps Mərkəzin alman dili mütəxəssisi Məryəm Səmədovadır.

Qeyd edək ki, geniş oxucu kütləsi tərəfindən izlənilən “Alquibla”“Spruechetante” ədəbiyyat portalları mütəmadi olaraq səhifələrində Xuan Gil Albert, Ceyn Ostin, Virciniya Vulf, Jan Pol Sartr, Emil Zolya, Haruki Murakami, Fridrix Şiller, Volfqanq Höte, Teodor Fonten, Carlz Dikkens, Tomas Braun kimi dünya yazıçı və şairlərinin yaradıcılığını işıqlandırır. 

 


Mikayıl Müşfiq

(1908-1938)


·        Görkəmli Azərbaycan şairi və tərcüməçisi;

·        ədəbi yaradıcılığa 1926-cı ildə “Gənc işçi” qəzetində çap etdirdiyi “Bu gün” şeiri ilə başlayıb;

·        1930-cu ildə “Küləklər” adlı ilk şeirlər kitabı işıq üzü görüb;

·        “Günün səsləri”, “Vuruşmalar”, “Buruqlar arasında” kimi kitabların müəllifidir;

·        Aleksandr Puşkinin “Qaraçılar”, Taras Şevçenkonun “Kobzar”, Samuil Marşakın “Huşsuza bax, huşsuza” və digər əsərlərin tərcümə müəllifidir;

·        Stalin repressiyasının qurbanı olub və 1938-ci ildə güllələnib;

·        1956-cı il mayın 23-də SSRİ Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyasının qərarı ilə ölümündən sonra bəraət alıb;

·   Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 saylı Qərarı ilə Mikayıl Müşfiqin yaradıcılığı Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilib.

 

 

 

 

HƏYAT SEVGİSİ


Ah, mən gündən-günə bu gözəlləşən

İşıqlı dünyadan necə əl çəkim?

Bu yerlə çarpışan, göylə əllləşən

Dostdan, aşinadan necə əl çəkim?

 

Dönmə bir şəbnəmə yaz səhərində,

Könül, günəş kimi parla yerində!

Göylərin lacivərd ətəklərində

Gedən bu qovğadan necə əl çəkim?

 

Baxınız, dan yeri sökülmüş kimi,

Dostlar bir cəbhəyə tökülmüş kimi.

Uzaqdan-uzağa xam gümüş kimi

Ağaran səhradan necə əl çəkim?

 

Təbiət varlıdır, təbiət xəsis,

İşlədərkən onu, sən ey mühəndis,

Mən də qart daşlara verdiyim bu hiss,

Bu incə mənadan necə əl çəkim?

 

Bir yanda tərlanlar, dumanlı dağlar,

Bir yanda kəkliklər, ayna bulaqlar,

Bir yanda bülbüllər, çiçəkli bağlar,

Mən bu tamaşadan necə əl çəkim?

 

Həyat dedikləri bu keçməkeşdən,

Qəlbimdə, qanımda yanan atəşdən,

Gecədən, gündüzdən, Aydan, Günəşdən,

Bu əngin fəzadan necə əl çəkim?

 

Qarşımda dalğalı dərin bir ümman,

Ümmanı sarsıdır bir acı tufan,

Bəyaz köpükləri bir çiçək yapan

Şeirdən, xülyadan necə əl çəkim?

 

Ulduzlar fikrimin çıraqbanıdır,

Bulud xəyalımın karıvanıdır,

Səma ki hissimin aşiyanıdır,

Böylə bir səmadan necə əl çəkim?

 

Mehriban sevgilim qarşımda durdu,

Yenə şairliyim başıma vurdu,

Məndən məcnun könül maraqla sordu:

– Bu saçı leyladan necə əl çəkim?

 

Xəzan acısına edib təhəmmül,

Gülün kölgəsində ötəndə bülbül,

– Həyat, həyat! – deyə çırpınır könül.

Könüldən, sevdadan necə əl çəkim?

 

Sən aldın aşını yeni hisslərdən,

Ey cavan qələmim, düşmə bəhərdən,

A dostlar, söyləyin, mən bu hünərdən,

Bu təbi-valadan necə əl çəkim?

 

 

 


YENİ GƏNC


Mən çəlik ürəkli bir yeni gəncim,

Dildən-dilə düşmüş hekayətim var.

Həyat nəşəsiylə titrəyir içim,

Parlaq gələcəyim, nəhayətim var.

 

Bir parça atəşim, bir parça yanğın,

Qəlbim örnəyidir yanar bir dağın.

Qarşımda duramaz nə sel, nə daşqın,

Təbiətlə mənim zərafətim var.


Sevgim mübarizə, sevgilim həyat,

Yəhərlənmiş mana qanadlı bir at.

Gör nə deyir sizə çaldığım qanad:

Hələ bundan sonra qiyamətim var.

 

 

 

https://www.alquiblaweb.com/2023/07/25/poema-de-mikayil-mushfig/
https://www.spruechetante.de/sprueche-sammlung/index.php/tag/mikayil-muschfig/

 

 

VƏ DİGƏR...