Əlisəmid Kürün “Tənha Kentavr” kitabı nəşr olundu

Əlisəmid Kürün “Tənha Kentavr” kitabı nəşr olundu

Dövlət Tərcümə Mərkəzi tanınmış Azərbaycan şairi, “Rəngli kölgələr”, “Kentavr”, “Çaylar məcrasından çıxanda”, “Sonuncu dua”, “Qan-tər içində” kitablarının müəllifi, Türkiyənin “Qızıl çələng” poeziya ödülü (Antalya, 1992), “Vektor” Elmi Mərkəzinin Poeziya mükafatı (2003), Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının “Türk ədəbiyyatına xidmətlərinə görə” ədəbiyyat ödülü (Ankara, 2014) laureatı Əlisəmid Kürün 70 yaşının tamam olması münasibətilə ədibin seçmə şeirlərinin toplandığı “Tənha Kentavr” kitabını nəşr edib. Kitaba şairin şeirləri ilə yanaşı, Arif Məlikov, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz, Xəlil Rza Ulutürk, Elçin, Nüsrət Kəsəmənli, Ramiz Rövşən, Vaqif Səmədoğlu, Nizami Cəfərov kimi tanınmış elm, sənət və mədəniyyət xadimlərinin onun şəxisiyyəti və yaradıcılığı ilə bağlı söylədiyi fikirlər və həyatının müxtəlif dövrlərini əks etdirən                                                                                                                              fotoqalereya daxil edilib. 

 

 


Əlisəmid Kür poeziyasının rəng çalarları o qədər zəngindir ki, şeirdən şeirə bu rəng və səs çalarları dəyişir – elə bil bir simfoniyaya qulaq asırsan. İnsanı düşündürən bəşəri kədər Simfoniyası – bir şair ömrünün döyüntüləri var onun şeirlərində...

Arif Məlikov

 

Dəfələrlə demişəm, yazmışam. Əlisəmid dövri mətbuatda az-az görünür. Niyə? Onun hər misrası şair taleyinin süzgəcindən keçib, sonra oxucu üzünə çıxır. Şeirdən umduqlarımızın hamısı – sevgi də, ölüm də, həyatın sirrini anlamaq cəhdi də, insana materiyanın ayrılmaz, üzvi tərkib hissəsi kimi baxmaq fəlsəfəsi də var. Ona görə Əlisəmidin hər bir şeiri hadisədir, ədəbi kəşfdir. Əlisəmidin az-az çap olunmasının sirri də bundadır.

Elçin

 

Əlisəmidin şeirlərini oxuya-oxuya birdən hiss etdim ki, o yazmaya bilməz. Çünki Əlisəmid əsl ömrünü yazılarında yaşayır. Həyatda isə elə-belə, bizim birimiz kimi gülərüz, bir az da aciz görünən bir adamdır. Əlisəmid yaxşılıq önündə acizdir. Belə olmasaydı, o, şeir də yaza bilməzdi.

Yaxşı ki, şeir var, yaxşı ki, şeiri duyub, anlayan var, yaxşı ki, şeirimizin Əlisəmid kimi davamçıları var. Belə olmasaydı, dünya dərd içində irişə-irişə qalardı...

Nüsrət Kəsəmənli

 

...Mən həmişə demişəm, yalnız Sözü duyan hazırlıqlı oxucu üçündür Əlisəmidin şeirləri. Bu şeirlər kütlə üçün deyil, bu şeirlərə Söz adamları, elitar oxucu dəyər verir.

Əlisəmid ədəbi əxlaqını qoruyan dəyərli şairdir – onu “Yol”da da belə görmüşəm.

Ramiz Rövşən

 

Əlisəmid öz taleyinin şairidir. Belə desək, inanılmaz dramatizm var onun şeirlərində. O, sözü ovsunlayan, sözləri ram edən söz sərrafıdır. “Araz xına qoyub Kürün suyuna”– deyir. Onun bir misraya sığışdırdığı birmisralıq sevgi şeiri dünyanın ən uzun sevgi dastanıdır.

 

Vaqif Səmədoğlu

 

Çox tanınmış, nüfuzlu yazıçı və şairlərimiz olub. İndi də var və onların da çoxu bir-birini həzm eləmir.

...Amma Əlisəmidi hamı qəbul edib və ona dəstək olub bütün dövrlərdə... Çünki Əlisəmidin SÖZÜ şax deməsi, haqqı nahaqqa verməməsi əsas məsələdir. O, təpədən dırnağa şair doğulub, şeirlərindəki SƏMİMİYYƏT şairimizin başucalığıdır.

Əlisəmid Kür böyük şairimizdir...

Nizami Cəfərov

 

VƏ DİGƏR...