آفرینش ادبی نظامی گنجوی در مجله ی ادبی شیلی

آفرینش ادبی نظامی گنجوی در مجله ی ادبی شیلی

 

در چهارچوب طرح «ادبیات آذربایجانی در عرصه ی بین المللی» مرکز ترجمه کشوری آذربایجان، مجله ی “Arena” Revista Hispanomericana de Poesia («آرنا» سالنامه ی شعر امریکای لاتین) اقدام به انتشار شعر «معراج پیامبر»، از منظومه ی «هفت پیکر» اثر شاعر پرآوازه ی آذربایجان نظامی گنجوی نموده است.

مترجم یکی از برجسته ترین اشعار شاهکار نظامی گنجوی به زبان اسپانیولی کارمن لینارس بوده است.

این سالنامه که از سال 2001 منتشر می گردد، به صورت متمادی اقدام به انتشار آثار شعرا و ادبای آذربایجانی را می نماید. مجله دارای خیل خواننده ی فرهیخته ی بسیاری در اسپانیا و کلمبیا است و مفاد آن در دانشگاه های ایالت متحده و کشورهای دیگر تدریس می گردد.

سردبیر این سالنامه شاعر سرشناس آرژانتینی دانیل کالابرس است.

 


http://www.aepoesia.com/p/inicio.html 

 

 

مقالات دیگر