کتاب «نغمه های جنگل» شاعر اوکراینی لسیا اوکراینکا در جمع ادبا معرفی گردید

کتاب «نغمه های جنگل» شاعر اوکراینی لسیا اوکراینکا در جمع ادبا معرفی گردید

مراسم معرفی کتاب «نغمه های جنگل»، که از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان در راستای تبادلات بین فرهنگی منتشر گردیده است، برگزار گردید. در این مراسم، که در سالن اجتماعات کتابخانه ی ملی برگزار گردید، پسته آخونداوا طی سخنرانی افتتاحیه اطلاعاتی در خصوص زندگی و آفرینش ادبی نویسنده ی کتاب، شاعره ی نامدار اوکراینی لسیا اوکراینکا ارائه نمود. وی اضافه نمود این اثر، که برای بار نخست به زبان آذربایجانی به خواننده های آذربایجانی تقدیم می گردد، یکی دیگر از ارمغان‏های همکاری فرهنگی مشترک میان آذربایجان و اوکراین است.

پس از سخنرانی ایشان، رئیس اداره ی علم، تحصیل و هنر مرکز، نویسنده و مترجم اعتماد باشکچید، رئیس اداره ی انفورماتیک مرکز، نویسنده و مترجم یاشار علی اف، مؤلف ترجمه ی کتاب به زبان آذربایجانی، شاعر و مترجم سلام سروان، دکترای زبان شناسی، پروفسور جوانشیر یوسفلی، پروفسور بدرخان احمدلی، نویسنده و نمایشنامه نویس فیروز مصطفی سخنانی را ایراد نموده و سطح بالای ترجمه ی این شاعره ی نامدار اوکراینی را که برای بار نخست در زبان اوکراینی نمایشنامه ای منظوم آفریده را ستوده و خدمات مرکز را در این عرصه ارج نهادند.

سپس گئورگی سلسکی، دبیر اول امور فرهنگی سفارت اوکراین در جمهوری آذربایجان طی سخنانی اعلام نمود که انتشار کتاب شاعره ی بلند آوازه ی اوکراینی لسیا اوکراینکا برای بار نخست به زبان آذربایجانی برای هر دو ملت آذربایجان و اوکراین به عنوان یک رخداد مهم ادبی به شمار می رود و برای شناسایی زبان و فرهنگ اوکراینی در جمهوری آذربایجان مراتب تشکر خود را از مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان ابراز نمود.

پایان بخش مراسم قطعه ی موسیقی تک خوانی لوکاش بود که توسط سنان نقی اف اجرا شد. این قطعه ی موسیقی بر اساس اشعار «نغمه های جنگل» لسیا اوکراینکا توسط آهنگساز سرشناس اوکراینی ولادیمیر نظراف ساخته شده است.

لازم به یادآوری است که کتاب لسیا اوکراینکا، که در فرهنگ اوکراین به عنوان نماینده ی آثار رومانتیک و رئالیسم انتقادی به شمار می رود، با مساعدت های مؤسسه ی کتاب اوکراین و به مناسبت یکصد و پنجاهین سالگشت این شاعره ترجمه و به زیور طبع آراسته گردید.

پسته آخونداوا دیباچه ای بر این کتاب نگاشته و ویرایش اثر بر عهده ی بهلول عباس اف بوده است.

گالری

مقالات دیگر