Kniha Šoloma Alejchema byla představena velvyslanci Státu Izrael

Kniha Šoloma Alejchema byla představena velvyslanci Státu Izrael

 

Velvyslanec Státu Izrael v Ázerbájdžánské republice pan Dan Stav navštívil Ázerbájdžánské Centrum. Během schůzky se jednalo o izraelsko-ázerbájdžánských literárně-kulturních vztazích, o mezinárodních projektech, dosud uskutečněných Centrem, o  přeložených do ázerbájdžánštiny a vydaných v různé období dílech významných spisovatelů židovského původu, včetně byly probrány detaily rozvoje izraelsko-ázerbájdžánské literární spoluprace.

Dan Stav: „ Práce, kterou Centrum Překladu vykonává je pro dosavadní stav světa velice vážná. Dá se říct, že v Izraeli literatura různých malých a velkých národností se dost šíří a čte se. Ale mám bohužel taky dodat, že nepotkáváme knihy, propagující ázerbájdžánskou literaturu. Dnes světové země představují svoji literaturu na mezinárodní aréně, za tímto účelem fungujou instituty,  státní úřady. Podobné Centrum se nachází i v Izraeli. Toto Centrum udělal dost v oblasti šiření a propagace izraelské literatury ve světě a v současnosti pokračuje svoji úspěšnou činnost. Předpokládám se, že  tohle je slávná práce, která poslouží zachování vzájemného pochopení, trpělivosti a tolerance, jež jsou velice důležitými hodnotami mezi vážnými zeměmi a národy.“

Na závěr schůzky ředitelka Centra Afag Masud předala velvyslanci jednu z posledních publikací Centra, knihu spisovatele židovského původu Šoloma Alejchema.

 

 

Galerie

DALŠÍ ČLÁNKY