Nadir Şah haqqında kitab nəşr olundu

Nadir Şah haqqında kitab nəşr olundu

“Nadir şahın şəxsi həkiminin məktublarıhakimiyyətinin son dövrünə qətlinin təfərrüatlarına dair qiymətli mənbə kimi” (müəllif – akademik Ramiz Mehdiyev) kitabı nəşr olunub.

Kitab böyük Azərbaycan sərkərdəsi Nadir şah Əfşarın 11 illik hakimiyyəti dövründən, bu illər ərzində baş vermiş tarixi hadisələrdən, qazanılan parlaq hərbi uğurlardan bəhs edir. Nadir şahın şəxsi həkimi, fransızəsilli Lui Bazinin məktubları əsasında qələmə alınmış əsər dövrün hərbi-siyasi mənzərəsini, saraydaxili çəkişmələri, yaxınları və düşmənləri tərəfindən hökmdara qarşı hazırlanan sui-qəsdləri, şah ordusunun uzaq Hindistanı işğal etməsi kimi hadisələri tarixi sənədlər və faktlarla təqdim edir. 

Dövrün mühüm tarixi şəxsiyyətlərinə və hadisələrinə dair şərhlərin müəllifləri – siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Eldar Əmirov və hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Cahangir Hüseynov-Əfşardır.

Lui Bazinin məktublarının, eləcə də digər tarixi sənədlərin fransız və fars dilindən tərcümə müəllifləri – Fuad Həsənov, Əli ŞükrüŞahin Yəhyayevdir.

Kitabın redaktoru Yaşar Əliyevdir.

Geniş oxucu kütləsinin nəzərinə təqdim olunan əsər tarixçilər və mənbəşünaslar, eləcə də Azərbaycanın orta əsrlər tarixi ilə maraqlananlar üçün qiymətli elmi mənbədir.

 

VƏ DİGƏR...