DEVLET TERCÜME MERKEZİ KİTAPLARI KİEV MİLLİ DİLBİLİM ÜNİVERSİTESİNE HEDİYE EDİLDİ

DEVLET TERCÜME MERKEZİ KİTAPLARI KİEV MİLLİ DİLBİLİM ÜNİVERSİTESİNE HEDİYE EDİLDİ

 

Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi(ADTM) yayımlanmış kitaplar Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi Türk filoloji kürsüsüne ve Haydar Aliyev Azerbaycan Dil ve Kültür Merkezin’e hediye edildi.

   Merkezin hediye ettiği yayımlar arasında iki ciltlik “Azerbaycan Edebiyatı Antolojisi”, “Azerbaycanca Yazı Klavuzu”, Alimerdan Topçubaşov’un “...Milletimizin özgür yaşayacağına inanıyoruz”, “Hocalı Şehitleri Konuşuyor”, Leyla Aliyeva’nın “Dünya Rüya Misali Tükeniyor” şiirler kitabı, İmadeddin Nesimi’nin Ukrayna’da yayımlanmış gazelleri,  Ahmet Ağaoğlu’nun “Ben Kimim?” ve diğer kitapları var.

   Kiev Milli Dilbilim Üniversitesi işbirliği müdürü Anastasiya Pojar, Azerbaycan’nın Türk filoloji fakültesi öğrencileri için önemli ülkelerden olduğunu vurguladı: “Üniversitemizde Azerbaycanca eğitim veren bir bölümümüz vardır. Azerbaycan dilinin öğrenilmesine katkı sağlayacak bu yayımlara göre Azerbaycan Devlet Merkezi’ne teşekkür ederiz.”

   Kiev Milli Dilbilimi Üniversitesi Azerbaycan Dil ve Kültür Merkezi Başkanı İntikam Şıhızade, üniversitenin Azerbaycan bölümü talebelerinin Azerbaycan edebiyatı, kültürü ve tarihini öğrenmeye çaba gösterdiklerini: “Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi tarfından hediye edilen yayımlar öğrencilerinin Azerbaycan, Azerbaycan edebiyatı hakkında daha geniş bilgi edinmesine yardımcı olacak, sözlük ve antolojiler ise yeni bilgilere ulaşmak için önemli ve güvenilir bir kaynak görevini üstlenecektir”.

   ADTM Ukrayna projeleri sorumlusu Marina Gonçaruk Merkezin birçok ülkelerde Azerbaycan dil ve edebiyatını tanıtan projelerin gerçekleştirildiğinden bahesetti: “tercüme Merkezi Ukrayna-Azerbaycan edebi ilişkilerinin gelişimi için büyük işler yapmakta. Hediye edilen bu kitaplar üniversitede Azerbaycan kültürü araştırmacılarının gelişimine katkı sağlayacaktır.

 

Galeri

DİĞER MAKALELER