کتاب «محاوره ی آذربایجانی – اسپانیولی» منتشر گردید

کتاب «محاوره ی آذربایجانی – اسپانیولی» منتشر گردید

 

کتاب «محاوره ی آذربایجانی اسپانیولی»، که منبع ارزشمندی باری فراگیری زبان، ترجمه، برقراری ارتباط میان ملل مختلف به شمار می رود، از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان منتشر گردید.

کتاب حاوی فصولی هم چون «سخن نخست»، «ابراز احساسات»، «سفر»، «خدمات عمومی»، «اجاره»، «اتومبیل»، «خانواده»، «زبان دیپلماتیک»، «برای آنها که به دنبال کسب و کارند»، «خدمات گردشگری»، «در شهر»، «غذاخوری»، «در بانک»، «خرید و فروش»، «پست، تلفن»، «بهداشت»، «خدمات مختلف»، «ورزش و تفریح»، «در اداره پلیس»، «شمارش»، «تاریخ، ساعت و هوا»، «سخنان و زبان محاوره عمومی»، «سالگرد»، «عزاداری» و «روزهای قتل عام» است.

تهیه کننده ی کتاب، مترجم زبان اسپانیولی مرکز خانم آیسل علی اوا است. ویرایش بخش اسپانیولی اثر بر عهده ی دانشمند زبانش شناس پروفسور سسار ادگاردو مارتینز فلورس از السالوادور و ویرایش بخش آذربایجانی اثر بر عهده ی بهلول عباس اف و شفیقه شفا بوده است.

لازم به توضیح است که این اثر برای استفاده ی جهانگردانی و تجار اسپانیولی و آذربایجانی در نظر گرفته شده است که قصد سفر به کشورهای اسپانیولی زبان و آذربایجان را دارند.

کتاب در چاپخانه ی مرکز ترجمه ی کشوری چاپ گردیده است.

 

کتاب در کتابفروشی های معتبر باکو در دسترس علاقمندان است.

 

 

مقالات دیگر