کتاب مصور «شوشا مروارید قاراباغ» - تحفه ای به مناسبت «سال شوشا»

کتاب مصور «شوشا مروارید قاراباغ» - تحفه ای به مناسبت «سال شوشا»

 

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان به مناسبت «سال شوشا» کتاب مصور «شوشا، مروارید قاراباغ» را منتشر نموده است. این کتاب تاریخ شهر شوشا را، که سنگ بنای آن، به عنوان پایتخت قاراباغ، در سال 1752 گذاشته شد، بازگو می کند.

در این کتاب در خصوص تمدن، عبادتگاه های دینی، آثار معماری، و چهره های سرشناسی سخن به میان آمده که این مهد تمدن به جامعه ی آذربایجانی تقدیم نموده است. کتاب دارای فصولی هم چون «شوشا، پایتخت خانات قاراباغ»، «ساخت شهر شوشا»، «نشان شهر شوشا و نقش اسب قاراباغ بر روی آن»، «طبیعت، چشم انداز و اقلیم شوشا»، «جمعیت و محله های شوشا»، «معابد دینی شوشا»، «شوشا به عنوان مرکز هنر و تجارت»، «شوشا معبد دانش، فرهنگ و هنر»، «حیدر علی اف و شوشا»، «شوشا، آرزوی همیشگی غاصبان ارمنی»، «شوشای عزیز، ما برگشته ایم!»، و «شوشا در مسیر تجدید حیات» است و به صورت مصور با چاپ نفیس چاپ گردیده است. تصمیم بر این است که این کتاب در پاره ای از کشورهای خارجی نیز چاپ گردد.

مدیر پروژه ی این طرح نویسنده ی مردمی خانم آفاق مسعود، دبیر گردآوری اسناد تاریخی، دکترای تاریخ حاجی نریمان اوغلو و ویراستار اثر اراده موسالی است.

 

 

مقالات دیگر