aydinyol.az achiqkitab.az xezerjurnali.az

روابط بین الملل

سازماندهی فعالیت‏های مرکز ترجمه ی کشوری در عرصه ی همکاری های بین المللی

مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان (که از این پس به اختصار «مرکز» خوانده می شود) فعالیت های خود را بر اساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان، قوانین جمهوری آذربایجان، فرامین و تصمیمات ریاست جمهوری آذربایجان، تصمیمات و لوایح تصویب شده در هیأت وزیران، «اساسنامه ی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان»، و قوانین و مقررات دیگر کشور انجام می دهد. مرکز در اجرای وظایف خود فعالیت های خود را با مراجع اجرایی دولتی، اعم از مرکزی و محلی، سفارت خانه های اکردیته شده ی کشورهای خارجی در جمهوری آذربایجان (نمایندگی های دیپلماتیک)، کنسولگری ها و نمایندگی های تجاری (اتاق های بازرگانی)، از جمله سازمان های بین المللی و سازمان هایی که در خارج از کشور و یا به صورت منطقه ای فعالیت دارند (بین الدولی، بین المللی)، نمایندگی های دیپلماتیک جمهوری آذربایجان، مراکز ترجمه کشورهای خارجی و مؤسسات فعال در عرصه ی ترجمه در داخل کشور (مراکز، کمیته ها و آژانس ها)، انجمن ها، سازمان های غیر دولتی، دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی روابط متقابل برقرار کرده و تمامی فعالیت های خود همواره هماهنگ با سیاست های وزارت امور خارجه پیش می برد. مرکز، با در نظر گرفتن موارد فوق برنامه ی روابط بین الملل خود را آماده و اجرا می نماید. – بخش های مختلف مرکز اطلاعات تحلیلی را در خصوص نوآوری های ادبی در جهان گردآوری می کند، - پیشنهادهای واصله از طرف های خارجی را بررسی نموده و مذاکرات لازم را انجام می دهد؛ - ارتباطات با رسانه های ارتباط جمعی و سازمان های مردم نهاد را هماهنگ می کند؛ - شیوه ی کاری امر ترجمه را در کشورهای دیگر فراگرفته، تحلیل نموده و روش های پیشرفته ی ترجمه را به کار می بندد؛ - با سازمان های تخصصی در امر ترجمه همکاری می نماید؛ - اسناد و مدارک دوجانبه را با طرف های دولتی و غیر دولتی امضا می نماید (موافقت نامه ها، قراردادها، یادداشت های تفاهم و غیره، قصد نامه ها و غیره)؛ - با سفارت خانه های و نمایندگی های دیپلماتیک اکردیته شده ی کشورهای خارجی در جمهوری آذربایجان، کنسولگری ها، نمایندگی های دیپلماتیک جمهوری آذربایجان در کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی و منطقه ای فعال در عرصه ی فرهنگ همکاری می نماید؛ - نیازهای ترجمه ی شرکت های چند ملیتی، داخلی و بین المللی، اتحادیه های اجتماعی، باشگاه های کسب و کار، سازمان های مردم نهاد، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی را تأمین می نماید؛ - طرح های ادبی و فرهنگی را اجرا و کتب و جراید فرهنگی و ادبی را منتشر می نماید؛ - مشارکت مرکز را در برنامه ها و طرح های بین المللی تأمین می نماید؛ - با افراد سرشناس دست اندر کار در امر ترجمه، ادبیات، فرهنگ و هنر جلسات بازدید برگزار می نماید؛ - از متخصصان خارجی برای تکمیل امر سازماندهی و با مشارکت آنها برنامه های مرکب اجرا می نماید؛ - در نمایشگاه های فرهنگی، کتاب و سایر جشنواره ها به عنوان نماینده ی کشور شرکت می نماید؛ - با انجمن ها و جمعیت های بین المللی ترجمه ارتباط برقرار می نماید؛ - مراسم بین المللی مرتبط با ترجمه در کشورهای خارجی و یا در داخل کشور برگزار می نماید (جلسات مشاوره، نمایشگاه ها، گرد همایی ها، کنفرانس ها و غیره)؛ - طرح های مربوط به فرهنگ، زبان، ترجمه را آماده نموده و اجرا می نماید.

  • کتاب «گزیده ی آثار» مارکز به ماریا آنخلیکا استیر اهداء گردید کتاب «گزیده ی آثار» مارکز به ماریا آنخلیکا استیر اهداء گردید
  • جناب موسی کاظم آریجان، دبیر کل اتحادیه ی نویسندگان ترکیه: «ادبیات تنها تکیه گاهی است که اتحاد فرهنگی ما را به سوی توسعه رهنمون خواهد شد.» جناب موسی کاظم آریجان، دبیر کل اتحادیه ی نویسندگان ترکیه: «ادبیات تنها تکیه گاهی است که اتحاد فرهنگی ما را به سوی توسعه رهنمون خواهد شد.»
  • فیدل کولوما: «یکی از مهم ترین کارهایی که پیش رو داریم، برگزاری آنلاین مبادلات فرهنگی است». فیدل کولوما: «یکی از مهم ترین کارهایی که پیش رو داریم، برگزاری آنلاین مبادلات فرهنگی است».
  • امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و انتشارات «RIL Editores» شیلی امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و انتشارات «RIL Editores» شیلی
  • امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و اتحادیه ی نویسنده های ترکیه امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و اتحادیه ی نویسنده های ترکیه
  • کتاب دو جلدی فرانتس کافکا به سفیر استرالیا اهداء گردید کتاب دو جلدی فرانتس کافکا به سفیر استرالیا اهداء گردید
  • امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و انتشارات «ایوریونی» گرجستان امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و انتشارات «ایوریونی» گرجستان
  • معرفی کتاب «برگزیده ی آثار» کارلوس فوئنتس به صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد معرفی کتاب «برگزیده ی آثار» کارلوس فوئنتس به صورت برخط (آنلاین) برگزار خواهد شد
  • امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و اتحادیه ملی نویسندگان اوکراین امضای یادداشت تفاهم میان مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان و اتحادیه ملی نویسندگان اوکراین
  • تیتر اخبار