Ázerbájdžánská poezie byla prezentována v hlavním městě Ukrajiny

Ázerbájdžánská poezie byla prezentována v hlavním městě Ukrajiny

Dne 27. června v Ukrajinském kulturním fondě byla uskutečněna prezentace knihy “Dopisy, poslané vítrem” - antologii moderní ázerbájdžánské literatury, přeložené do ukrajinštiny. S úvodním proslovem vystoupil první sekretář Kyjevské jednoty spisovatelů, významný ukrajinský spisovatel Dmitri Danilenko, jenž oznámil, že vydání na základě spolupráce Překladatelského Centra při kabinetu ministrů Ázerbájdžánské republiky a Kyjevské jednoty spisovatelů knihy “Muž, žena a deštník” –   antologii moderní ukrajinské poezie v Ázerbájdžánu a “Dopisy posláné vítrem” – antologii moderní ázerbájdžánské poezie v Ukrajině je zářným příkladem přátelství mezi bratrskými národy, které trvá již dlouhá léta. Potom vystoupila ředitelka Překladatelského Centra při kabinetu ministrů AR Afag Masud:

„Milí přátelé a hosté!

Mám velkou rádost, že se setkávám s Vámi v takový vážný den v rodném Kyjevě, v centru kultury, jenž je ozářen paprsky ukrajinské kultury a literatury. Dnešní setkání je výsledkem naše bilaterální meziliterární spolupráce, což si předpokládám stejně jako pro nás má i pro vás velký význam. Příbuzenství, vzájemná láska a pochopení, které ode dávna spojovaly ázerbájdžánský a ukrajinský národy, což se projevovalo ve všech sférách až dodnes nese svoje plody. Překlad ázerbájdžánské poezie do ukrajinštiy a vydání v bratrské Ukrajině, včetně překlad básní významných ukrajinských básníků do ázerbájdžánštiny a jejich vydání v Baku jsou jasným projevováním toho, že jsme svazáni prastarými svázky bratrstva a lásky. Naše Centrum fungovalo jako veřejná organizace, která již dlouhá léta, během 25. let se zabývala překladem do ázerbájdžánštiny a vydáním světové literatury. Nařízením prezidenta Ázerbájdžánské republiky pana Ilhama Alijeva od roku 2014 Centrum získalo nový statut, čímž vznikly široké možnosti a perspektivy vyvézt naši národní literaturu na mezinárodní literární arénu, v navázání mezinárodních literárních vztahů a výměny. Jako výsledek pozornosti a péči vlády, věnované literatuře, krásnému slovku dnes ázerbájdžánská literatura se překládá do světových jazyků, rozmíšťuje se ve významných knihovnách, elekteronických portálech světa, šiří se na univerzitách, kulturních fondech a centrech. Mezi různorodými projekty Centra, provedenými v této oblasti se dá zařadit knihu Antologie moderní ázerbájdžánské literatury, ve které jsou shromážděny díla moderních ázerbájdžánských spisovatelů a básníků, což je dvousvázkový díl, který je vydán v ruštině v Moskvě, v angličitině v Londýně, v turečtině v Ankaře, v arabštině v Káhiře, ve španělštině v Bogotě. A dnes je tahle kniha vydána v ukrajinštině v Kyjevě. Nyní se Antologie překládá do bulharštiny, češtiny, norštiny, němčiny, v brzkém čase se očekává její vydání a prezentace v Gruzii.

Vedle s tím, Centrum je autorem úspěšných projektů v oblasti seznámení ázerbájdžánského čtenáře se světovou literaturou. Tady se dá říci, že ukrajinské literatuře byla vždy věnována obzvlášť velká pozornost. Díla významných ukrajinských literátorů byly přeloženy do ázerbájdžánštiny a vydány v časopise světové literaturty „Chazar“, který se vydává Centrem. Kniha básní významných ukrajinských básníků – Jiřího Tarnavskiho, Vasyla Stusa, Vladimíra Danilenka, Vasile Rubana, Nadeždy Kirian, Michála Kamenjuka, Olega Lišega, Jiřího Gudsa, Natalii Bělocerkovetckové shromážděných ve sbírce básní „Muž, žena a deštník“ svědčí právě o této pozornosti. Předpokládám, že se nebudeme mýlit, pokud budeme nazývat tyhle knihy symboly přátelství a bratrstva, které trvají mezi našimi zeměmi již dlouhá léta.

Dnes Ázerbájdžán se buduje v zemi, která navazuje dialogy se světovými mocnostmi v různých oblastech, která je hlavní představitelkou multikulturních myšlenek, mezinárodní komunikace a platformou kulturního dialogu. Ano, vesmír nemá nějakou jinou spásu. Cestou spásy od světa války, terorismu, den co den se prohlubujících problémů úprchlíků, náboženské, národnostní a rasové diskriminace, sociálně-politické nespravedlnosti, které táhají za sebou celý svět do hlubší propasti, Nenávist a Lakota zničují takové vysoké hodnoty jako jsou Humanita a lidskost. Spása je jen ve  vzájemném pochopení, trpělivosti a milosrdenství.

Tyhle krásné knihy, na jejíž prezentaci jsme se dnes shromáždili jsou zvěstovateli velké cesty spásy, jsou pomníky bratrstva a příbuzenství, které se opírají o  dialog pochopení, lásky a milosrdenství.

Chtěla bych poblahopřeji k tomuto pěknému dnu a popřát všem nám hodně úspěchů a vítězství na této naší svaté cestě.“

Později vystoupili vedoucí Ukrajinského kulturního fondu Alexander Bakumenko, zástupce ministra kultury Ukrajiny Vladimír Chodakijevski, významná ukrajinská básnířka Lesja Mudrak, předseda Kongresu spojených ukrajinských Ázerbájdžánců Rovšan Tagijev, vedoucí oddělení Vědy, vzdělání a kultury Překladatelského Centra Jašar Alijev, vedoucí Jednoty mládeže ukrajinských Ázerbájdžánců Ilhama Allahverdijevá, ředitelka veřejné knihovny Sameda Vurguna Galina Čebotarová, básnířka Naděžda Kirian a další, sdíleli svoje názory na literární detaily obou knih. Na prezentaci byly recitovány v ukrajinštině a v ázerbájdžánštině básně Mameda Araza, Aliagy Kurčajlyho, Gabila, Alekbera Salahzadeho, Nabi Chazriho, Tofiga Bajrama, Isy Ismajylzadeho, Alisameda Kura a dalších.

Úvodní slovo v knize patří prvnímu sekretáři Kyjevské jednoty spisovatelů, významnému spisovatelu  PhD. Vladimíru Danilenko.

 

 

Galerie

DALŠÍ ČLÁNKY