HÜSREV VE ŞİRİN ESERİNİN YENİ ÇEVİRİ YAYIMI EDEBİYAT CAMİASINA SUNULDU

HÜSREV VE ŞİRİN ESERİNİN YENİ ÇEVİRİ YAYIMI EDEBİYAT CAMİASINA SUNULDU

Devlet Tercüme Merkezi yeni yayımı – “Nizami Gencevi Yılı” kapsamında ünlü Azerbaycan şairinin “Hüsrev ve Şirin” eserinin yeni filoloji çevirisi Milli Kütüphane’de kamuoyuna sunuldu.

M. F. Ahundov Milli Kütüphanesi genel başkanı, prof. Kerim Tahirov’un başkanlığı altında yapılan etkinliğe prof. Bedirhan Ahmedli, prof. Cavanşir Yusifli, AMİA Nizami Edebiyat Enistitüsü araştırmacıları doç.dr Zehra Allahverdiyeva, doş.dr Tehmine Bedelova, “Edebiyat” gazetesi editörü Azer Turan, Yazarlar Birliği sekreteri İlgar Fehmi, kamoyunu ve medya temsilcileri katıldı.

Prof. Kerim Tahirov Azerbaycan edebiyatının dünyada, dünya edebiyatının Azerbaycanda tanıtımı, aynı zaman kültür geleneyimiz hakkında bilgilerin ülkemizde ve yabancı ülkelerde daha çok okur kitlesine ulaşması ile ilgili Devlet Tercüme Merkezi’nin yaptığı çalışmalarının ne denli önemli olduğunu vurguladı. O “Hüsrev ve Şirin” eserinin yeni tercümesini okuduğunu söyleyerek bu yayımın son yıllarda TM-in gerçekleştirdiği en başarılı projelerden olduğunu vurguladı. Ülkemizde Nizamişinaslığın gelişmesi, büyük şairin eserlerinin günümüzle sesleşmesi bakımından bu çevirinin öneminden bahsetti. Konuşmacı Nizami’nin diger eserlerinin de filoloji çevirisinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu gibi projelerin Azerbayanın genel edebi tefekkürüne önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

AMİA Nizami Gencevi Edebiyat Enistitüsü araştırmacısı, nizamişinas-alim Zehra Allahverdiyeva “Hüsrev ve Şirin” eserinin filoloji tercümesi ve yayımının önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. O poetik tarzda tercüme edilmiş eserde Nizami tasvirlerinin, anlayışının orjinal ruhunun verildiğine dikkat çekti. Eseri sona kadar okuduğunu, tercüme eserinin yeni boyutlara açıldığını vurguladı.

AMİA Nizami gencevi Edebiyat Enistitüsü araştırmacısı, nizamişinas-alim Tehmine Bedelova “Hüsrev ve Şirin” eserinin filoloji çevirisi Edebiyat adına önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Ayrıca çeşitli çeviri tipleri içinde klasik metinlerin çevirisinin zorluğundan bahsetti.

AMİA araştırmacıları orjinaldaki dini anlayışların, tarihi serüvenin ve gerçekliklerin verilmesi, onları tasvir tarzı hakkında yorumlar yaptı.

Azerbaycan Yazarlar Birliği sekreteri, yazar İlgar Fehmi Tercüme Merkezi çalışanlarını bu başarılı işe göre tebrik etti. Nizami gibi büyüklerin eserlerini çevirmeğe çalışmak ve bunu başarmak hiçte kolay işlerden olmadığını vurguladı. O klasik edebiyatın tercümesinin özelliklerine vurgu yaparak kendi yorumlarını paylaştı, tercüme metninde farklı noktalara dikkat çekerek asırlar önce yazılan eserin tüm zamanlara hitab ettiğini vurguladı. Eserin çağdaş zaman kapsamında anlaşılmasını engelleyen hususların yeniden gözden geçirilmesinin ihtiyacından bahsetti.

“Edebiyat gazetesi” editörü Azer Turan bu kitabı “Nizami Gencevi Yılı” kapsamında yapılan en önemli proje gibi değerlendirdi.  “Hüsrev ve Şirin” eserinin filoloji tercümesinin başarıyla sonuçlanması Azerbaycan edebi-kültürel muhitinde önemli bir olay olduğunu vurguladı. Tercümeçinin eserin yazıldığı dönemi, bu dönemin edebi-kültürel muhitini ve ifade üsluplarını derinden bilmesinin gerekliğini vurguladı. Bu yaklaşım çeviride açık şekilde gözükmektedir. Azer Turan eserin çevirisinin Etimat Başkeçit’e verilmesini projenin başarılı olmasını sağlayan önemli sebeb olduğunu dedi.

Prof. Bedirhan Ahmetli konuşmasında çeviri metinlerinin zaman içinde yeniden gözden geçirilmesinin öneminden bahsetti. O kitabın Azerbaycan’ın bağımsızlığı döneminde Nizami Gencevi eserinin ilk çevirisi olduğunu söyledi. O “Hüsrev ve Şirin” eserinin filoloji tercümesini Azerbaycan edebi-kültürel hayatına önemli destek, ülkedeki çeviri işinin gelişimi için eşsiz bir katkı olduğunu vurguladı.  

Prof. Cavanşir Yusifli çevirmenleri tebrik etti, “Hüsrev ve Şirin” gibi tercümesi kolay olmayan bir eserin filoloji çevirisinin ne denli çetin bir iş olduğunu vurguladı.  “Çeviri metninde açıkca görüyoruz ki, bu işi yapanlar Nizami Gencevi’nin bu eserinin tüm detaylarını, ince noktalarını bilmekteler ve en önemlisi anlamaktalar”- o dedi.

Etimat Başkeçit konuşmacıların düşünceleri ile ilgili yorumlarını söyleyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

 

Galeri

DİĞER MAKALELER