مقاله ی «پرورده ی داهی کانون موسیقی شوشا» در رسانه های جمعی خارجی

مقاله ی «پرورده ی داهی کانون موسیقی شوشا» در رسانه های جمعی خارجی

به مناسبت «سال شوشا» مقاله ی «پرورده ی داهی کانون موسیقی شوشا» در شماری از رسانه های جمعی خارجی درج گردیده است از جمله تارنمای «Medium.com» از ایرلند، «News24hours.ro» از رومانی، تارنمای «Alebblc.com» از عربستان سعودی، تارنمای «Dibace.net» از ترکیه، تارنمای «Alharir.info» از الجزایر، «Rflexiones Internacionales» از السالوادور، تارنماهای «Afkarhura.com»، «Ashuranews.com» و «Mustaqila.com» از عراق، تارنمای «News International» از مراکش و تارنمای «Iverioni» از گرجستان.

 

این مقاله، که موضوع آن زندگینامه و آفرینش هنری آهنگساز داهی آذربایجان عُزیر حاجی بیلی است، به قلم روزنامه نگار سرشناس، دکترای تاریخ، حاجی عبدالله نوشته شده. مقاله توسط کارشناس زبان عربی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان فرید جمالوف به زبان عربی ترجمه شده است. ترجمه ی مقاله به زبان رومانیایی توسط رئیس زبان و ادبیات رومانیایی ژوزفینا بلازسانی-باتو، ترجمه ی ترکی مقاله به قلم متخصص زبان ترکی مرکز دکتر کماله عبدالله اوا، به زبان انگلیسی توسط متخصص زبان انگلیسی مرکز خانم مریم صمداوا، به زبان اسپانیولی توسط متخصص زبان اسپانیولی مرکز خانم آیسل علی اوا و به زبان گرجی توسط متخصص زبان گرجی مرکز آقای امیر ممداوا صورت گرفته است. 

 

 

https://alharir.info/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%

https://afkarhura.com/?p=26846

https://www.ashurnews.com/العبقري-الذي-أنجبته-شوشا-مركز-الموس

https://m.facebook.com/ashurnwes/posts/201180087

https://alebaallc.com/%d8%a7%d9
http://www.dibace.net/portreler/hacibeyli-karabag-susa
https://reflexionesinternacionalessv.blogspot.com
https://news24hours.ro/article/18741?fbclid=IwAR1
https://medium.com/@azerbaijancultureandrealities/a-prominen

http://iverioni.com.ge/16930-shushas-musikaluri-

 

 

مقالات دیگر