کتاب «لیلی و مجنون» در کتابخانه های اروپا

کتاب «لیلی و مجنون» در کتابخانه های اروپا

 

ترجمه ی آلمانی منظومه ی «لیلی و مجنون»، که به مناسبت «سال نظامی» از سوی مرکز ترجمه ی کشوری آذربایجان منتشر گردیده است در تعداد زیادی از کتابخانه های معروف اروپا جای گرفت.

مقدمه ی این اثر، که به همراه تابلوهای رنگی و با چاپ نفیس منتشر گردیده است، به قلم نظامی شناس مشهور رستم علی اف نگاشته شده است و از سوی ناشر معروف آلمانی هانس-یوگن مورر چاپ و منتشر گردیده است.

 

 

 

 

 

 


کتاب در کتابخانه های زیر جای گرفت:

کتابخانه ی ملی اتریش

کتابخانه ی دانشگاه گراتس

کتابخانه ی آلپباخ

کتابخانه ی عمومی وین

کتابخانه ی لیختن اشتاین

کتابخانه ی دانشگاه لوکزامبورگ

کتابخانه ی انستیتو شرق آلمان

کتابخانه ی شهر سله

کتابخانه ی شهر فرانکفورت

کتابخانه ی شهر بوکستهود

کتابخانه ی شهر ارفورت

کتابخانه ی شهر اسن

کتابخانه ی شهر هاتینگن

کتابخانه ی شهر آنسباخ

کتابخانه ی شهر اولم

کتابخانه ی شهر کرایلشایم

کتابخانه ی شهر گراس-اومشالت

کتابخانه ی دانشگاه دامشتات

کتابخانه ی شهر ولفسبورگ

کتابخانه ی شهر اینگولشتات

کتابخانه ی شهر آیخشتت

کتابخانه ی شهر براونشوایق

کتابخانه ی شهر استندال

کتابخانه ی شهر گوتفیرد

کتابخانه ی شهر اسلینگن

کتابخانه ی شهر اوفنباخ

کتابخانه ی شهر آخن

کتابخانه ی شهر دویسبورگ

کتابخانه ی مرکزی فولدا

کتابخانه زولت

کتابخانه ی شهر اوکرمونده

کتابخانه ی شهر برگن

کتابخانه ی کوبلنس

کتابخانه ی دانشگاه کاسل

کتابخانه ی شهر به نام هاینریش هاینه

کتابخانه ی منطقه ای براندنبورگ جدید

کتابخانه ی مرکزی واپرتال

کتابخانه ی شهر بیلفد

کتابخانه ی شهر کایزرسلاوترن

کتابخانه ی شهر لوبک

کتابخانه ی شهر لونبرگ

کتابخانه ی دانشگاه ساآرلند

کتابخانه ی دانشگاه اوسنابورک

کتابخانه ی شهر لورکوزن

کتابخانه ی شهر برمرهاون

کتابخانه ی ملی آلمان

کتابخانه ی دانشگاه فرانکفورت

کتابخانه ی شهر ویمار

کتابخانه ی شهر بادن

کتابخانه ی دانشگاه تیِر

کتابخانه ی مدرسه عالی تیر - مای

کتابخانه ی مدرسه عالی ریان مای

کتابخانه ی شهر خمنیست

کتابخانه ی تسینویست

کتابخانه ی اشتوتگارت وتمبرگ

کتابخانه ی موسسه ی شرق شناسی استانبول آلمان

کتابخانه ی بیشوفشایم

 

 

مقالات دیگر